Zamyślenie na VIII Niedzielę Zwykłą - rok B Chcę być dla Ciebie, Panie...
Odpuszczający wszystkim winy,
i wiecznie Miłosierny
uwielbiony bądź przez dusze nasze!(Por. Ps 103, 3)
Ożywiający nas
nieustannie swym Duchem Radości
uwielbiony bądź przez dusze nasze!
Zostawiający ślady swej Miłości
na tablicach naszych serc
uwielbiony bądź przez dusze nasze!
Boże wiecznie żywy
przemawiający do serc naszych Miłością
uwielbiony bądź
za Twą łaskawość i Miłosierdzie.(Por. Oz 2, 21)

Panie mój!
Chciałbym być Twoim nowym bukłakiem
który napełniać będziesz
swą Miłością i Miłosierdziem.(Por. Mk 2, 22b)
Chcę być dobrym narzędziem Twoim
dobrym sługą Nowego Przymierza, (Por. 2 Kor 3, 6)
by tylko Twoje dzieło
było głoszone
przez moją pracę
moje słowa,
moje myśli.

Zdaję sobie sprawę
z tego, że te zobowiązania z Tobą
przez zaślubiny przymierza
nie zawsze były wypełnione
z mojej strony,
nie zawsze były przykładem
Miłości i sprawiedliwości.
I dziś żałuję za każde moje odejście
za każde złe spojrzenie
i złe odniesienie do bliźniego.

Wiem, Panie, że przyszedłeś
do serc naszych i pragniesz
by stawały się dobrym i mocnym
naczyniem, które uniesie
ciężar Twojej słodkiej nauki.(Por. Mk 2, 21-22)

Pomóż mi, bym nigdy nie zatracił
troski o mój bukłak,
który staje się cenny
bo napełniony Tobą.
Daj gromadzić Tylko to,
co od Ciebie pochodzi.

Serce moje niech się dziś raduje,
z Twojej obecności,
z tego, że Twoja Miłość
nigdy nie ma końca.
Panie mój i Boże...
Dziecko moje!
Synu i córko moja!
Widzisz moje dziecko
jak niestałe są twoje
decyzje i postanowienia.
Doświadczasz wielu
słabości i odejść
od Mojej nauki
i pewnie nie jeden raz
jeszcze zdarzy ci się zasłabnąć.
Ja to wiem.

Chcę dziecię moje
byś jeszcze bardziej oddał się
posłudze Mojego Słowa.
Byś zrozumiał,
że w Miłości
zapisana jest nasza relacja,
bo poślubiłem ciebie
przez wierność,
sprawiedliwość, Miłość i Miłosierdzie.(Por. Oz 2, 21)
Tyle ci daję darów i łask,
by poprowadzić cię do radości,
która się nie kończy.

Chciałbym dziecko moje
byś było listem pisanym
nie na kamiennych tablicach
lecz czynach serca.(Por. 2 Kor 3, 3)

Upodobałem sobie ciebie
nim się stałeś,
dlatego właśnie pragnę
twojego dobra.

Kocham cię
Miłością nieskończoną,
która pragnie być
w twoim bukłaku serca.

Dbaj o Nią!