Zamyślenie niedzielne na VIII niedzielę zwykłą - rok A
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej Chcę być dla Ciebie, Panie...
Przemawiający z obłoku
przez Mojżesza i Proroków.
Miłosierny i litościwy
uwielbiony bądź!

Wybaczający
wszystko co słabe we mnie.
Objawiający się
w Synu i Duchu,
chwalebny jesteś, Wiekuisty Boże.(Por. Dn 3, 53-54)

Panie mój!
Jak ten czas szybko leci?
Dni mijają tak szybko
że nieraz nie potrafię
uchwycić tego mijania.
Tyle znaków,
tyle Słów od Ciebie,
a ja ciąglę gdzieś zagubiony,
zagmatwany w swoich myślach.

Dałeś mi Ducha Swego
on mnie umocnił
dał siłę do godnego
wyznawania wiary w Ciebie.
Dziękuję Ci za te dary,
za Ciebie spotkanego
w każdym człowieku,
i tego w drodze do Ciebie
i tego zagubionego,
który zwierza się
ze swego zagubienia.

Proszę Ciebie
umocnij mnie,
umocnij nas,
byśmy mogli godnie
wielbić Twoje Imię
Boga Ojca,
Boga Syna,
Boga Ducha Świętego.

Boże mój!
Jakże chciałbym stanąć na górze
z Mojżeszem
i patrzeć na Chwałę Twoją,
zobaczyć Ciebie
stojącego obok "wyjętego z wody"
i słyszeć Twój głos...

Jakżeś Panie jest wspaniały?
Ile to razy mówiłeś?
I ile razy mówić będziesz?
Dziękuję Ci za ten trud miłości,
za każde choć małe Słowo
do mnie słabego.
Bo tylko Twoje Słowo
może dać mi ukojenie,
wytchnienie, nadzieję, ciszę serca...

Nikt inny, tylko Ty!
Nikt inny tylko Twoja Miłość!
Nikt inny tylko Bóg na niebiesiech,
Syn w Eucharystii
Duch Pocieszenia
daje mi spokój serca.
Proszę Ciebie, by tak pozostało
do końca mojego życia.

Boże mój w Trójcy Jedyny,
bądź błogosławiony!

Dziecko moje!
Synu i córko moja!
Jakże trudno ludziom
pojąć obecność
Mojego Ojca i Ducha darów!
Trudno to pojąć
bo serca wielu są zatwardziałe
ślepe na Moje Słowo.

Trudno to pojąć,
bo
nie czuje się sercem,
nie patrzy sercem
i nie żyje sercem!

Widzisz dziecko moje!
Mój Ojciec przygotował wszystko
na moje przyjście
bym przyniósł wam wolność,
bym przyniósł wam życie (Por. J 3, 16)
a to dlatego,
że was kocha...
Ja z miłości do was oddałem życie,
byście życie mieli,
a Duch umocnił was do mężnego wyznawania wiary.

Wierzcie w to, co jest wam dane
nie oglądajcie się wstecz,
ale podążąjcie w górę,
tam gdzie Mojżesz
staje zawsze z Tablicami Prawa.
W nich znajdziecie drogę
i wskazówki
do życia i postępowania
w każdej chwili życia.

A jeśli zwątpisz,
osłabniesz w drodze,
przyjdź do Mego Domu
i wyznaj wszystkie
swoje bolączki
w sakramencie miłosierdzia.

A Łamanie Chleba
nakarmi ciebie
i umocni do walki o życie.

Musisz tylko chcieć,
musisz się przemóc,
musisz uwierzyć.
Bo tylko ten:
"... kto wierzy, nie podlega potępieniu".(Zob. J 3, 18)

Pamiętaj cokolwiek będzie
Ja jestem!

"Pozdrówcie się nawzajem
świętym pocałunkiem. " (Zob. 2 Kor 13, 12)