Zamyślenie na IV niedzielę zwykłą - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Boże Syjonu,
Królujący na wieki,
Dochowujący wierności,
Sprawiedliwy Panie,
bądź uwielbiony!

Panie mój!
Zima straszy
nasze serca chłodem,
ale Twoje Serce
Najcieplejsze i Najgorętsze
ogrzewa nasze myśli,
nasze umysły
i dobrze...
Za to, dzisiaj serdecznie Ci dziękuję!

Ty, ciągle dochowujesz wiary
ciągle jesteś wierny
Swemu raz danemu Słowu.
Ty, ciągle sprawiedliwie
patrzysz na nasze życie,
karmisz chlebem zgłodniałe dusze,
wolnym czynisz każdego,
kto w niewolę