Zamyślenie na III Niedzielę Zwykłą - rok B Chcę być dla Ciebie, Panie...
Wciąż nawołujący
do zmiany życia,
ciągle szukający człowieka.
Wywyższony bądź!
Jakże przedziwne są Twe drogi,
po których każesz nam kroczyć?(Por. Ps 25, 4)
Jakże przedziwne Twe pouczenia,
którymi poisz nasze dusze?(Por. Ps 25, 5)
Wywyższony bądź!
Jakże wielkie jest Twoje Miłosierdzie,
bez granic, bez końca!(Por. Ps 25, 6)
Uwielbiony bądź, mój Panie!

Panie mój!
Chciałbym Ci powiedzieć
o moim pragnieniu,
byś mnie przeniósł do Niniwy,
bym stanął obok Jonasza,(Por. Jon 3, 1)
który wołał i wzywał do nawrócenia.
Ale chciałbym też doświadczyć
i tego co trudne w życiu Jonasza,
wędrówki z rybą,
rozmyślań i modlitwy wątpliwości,
która stanie się pewnością,
bo to mnie umocni.

Panie mój!
Ileż ten Prorok miał siły,
ile samozaparcia?
Gdy patrzę na niego
staję pełen podziwu,
i rozmyślam, jak wiele
brakuje mi do takiej postawy?
Jak bardzo jestem słaby,
jak kruche są moje postanowienia,
jak bardzo muszę pracować
nad moim samozaparciem,
by życiowe moje decyzje
były jasne i zdecydowane.

Panie mój!
Wiem, że Jesteś Dobry
proszę Ciebie wskaż mi drogę pokory
która pomoże mi być dobrym, (Por. Ps 25, 4)
tam gdzie zawiniłem
bym błąd zawsze dostrzegał,
tam gdzie uraziłem
krzywdę naprawił.

"Przemija postać tego świata... " (Zob. 1 Kor 7, 31)
Wiem, że przemija życie,
szybko znikają kartki
z kalendarza mego istnienia
a mnie potrzeba natychmiast
pójść za Tobą,
jak Szymon, Andrzej, Jakub i Jan.(Por. Mk 1, 16-19)
Czy wytrwam?
Czy podołam nieść bagaż
takiego posłannictwa?

Panie mój!
Miłości moja!
Jeśli będziesz ze mną, wszystkiemu podołam.

W Tobie mam nadzieję.(Zob. Ps 25, 5)
Tylko w Tobie.


Dziecię moje!
Córko i synu mój!
Jakże możesz wątpić,
że ciebie zostawię?
Jakże możesz wątpić,
że pójdziesz w świat
z Moim posłannictwem beze Mnie?
Tyle razy w czasie "Niedzielnego Dziękczynienia"
oddaję się cały w twoje dłonie,
w twoje życie.
Oddaję wszystko co mam,
Słowo mocy, Pokarm nieba
i pragnę byś przyjął te dary
i przemieniał siebie,
bo przemija postać świata (Por. 1 Kor 7, 31)
i ty musisz też zrozumieć
że przemijasz i przemija twoje życie.

Chciałbym byś zrozumiał,
że musisz się zmienić,
i jeszcze bardziej zawierzyć Mojej Miłości.
Zawierzyć w ciemno,
bez dowodów i argumentów,
zawierzyć od teraz, od dziś.
Bo przecież trzeba natychmiast
głosić Moje Słowo innym,
nie zwlekać, nie ociągać się.

Czy zechcesz zostawić swoje sieci
i pójść za Mną?(Por. Mk 1, 18)

Zaryzykuj!
Inni już tak zrobili, a ty?