Zamyślenie na III niedzielę zwykłą - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Nadziejo Jedyna,
Światłości Świata,
Uwalniający spod jarzma grzechu,
Zbawienie moje
bądź uwielbiony
Panie mój
i Panie nasz...

Tyle razy gdzieś błądzę,
tyle razy zabiegany
znikam w ciemności
życia,
świata,
różnych spraw.
I wydaje mi się,
że już doszedłem
do celu,
że odkryłem
jakąś wartość życia.
A jednak to była
tylko ciemność
tylko słabość,
tylko pozorne światło.

Zło i grzech
stały się dla mnie
chwilą światła,
takim mgnieniem
powiewem dobra
ale tylko pozornego.
Dziś to wiem,
jestem pewien tego
Panie mój!

Dziś wiem,
że jedynym światłem
Jesteś Ty!
Tyś "moim światłem i zbawieniem moim" (Zob. Ps 27, 1)
Tak jak naród z Izajaszowej Księgi
tak moje serce
widzi żeś jest światłością,
które rozbłysło nad "mieszkańcami mroków".
nad ciemnościami mojego serca.
Proszę Ciebie,
Panie mój
zostań ze mną przez
wszystkie dni mojego życia.
Radować się chcę Twoją obecnością
teraz i zawsze.
Daj Panie,
bym zawsze swoim życiem
głosił Dobrą Nowinę
i " nie zniweczył Twojego Krzyża" (Por. 1 Kor 1, 17)


Dziecko moje!
Synu i córko moja!
Pośród ciemności
tego świata
nieustanine przychodzę,
przychodze w każdy zakątek
twojego życia,
każdy zakamrek sekretu
twojej duszy.
Pamiętaj o tym!
W ten cichy zakamarek
twoich myśli
wchodzę ze światłem
wiary, miłości i nadziei.
Pragnę wam powiedzieć
dzieci moje,
byście nie prowadzili
między sobą sporów,
byście nie tworzyli rozłamów
ale "...byście byli jednego ducha
i jednej myśli..." (Zob. 1 Kor 1, 10)
Byście nie dzielili mojej Miłości
na Pawła, Apollosa albo Kefasa...

Moja Miłość
jest Jedyna dla wszystkich,
i dla ciebie także,
wiedz o tym!
Dziś chcę wejść
do twego serca
i powiedzieć ci
całą mocą,
byś nie zmarnował czasu,
który ci daję,
byś znów rozpoczął
wędrówkę przemiany.
Bo "...bliskie jest królestwo niebieskie".
(Zob. Mt 4, 17)

Pamiętaj o tym moje dziecko!

"Nabierz odwagi,
bądź mężny i oczekuj..." (Zob. Ps 27, 14)
Ja Jestem z Tobą...