Zamyślenie niedzielne na XXXIV niedzielę zwykłą - rok C Chcę być dla Ciebie, Panie...
Królu mój,
Panie wszechświata,
Jedyny Dawco Pokoju,
w którym wszystko ma istnienie, (por. Kol 1, 17)
w którym się łączy niebo z ziemią...
Bądź uwielbiony,
bądź wywyższony
Głowo Kościoła,
mojego domu.

Panie mój
dziś chcę świętować
dzień w którym
wszyscy dostrzegać chcą w Tobie
Pana i Króla.
Panie mój,
Ty Nim jesteś
zawsze Nim byłeś...
Królu mojego życia,
mojego myślenia,
mojego pragnienia.
Chciałbym, Panie,
by tak zawsze było,
byś był moim Królem
zawsze...
Tym w drogocennej
koronie,
która dla innych była hańbą
a dla Ciebie znakiem
zbawienia każdego człowieka,
zbawienia mnie samego,
bo przecież
dla mnie też oddałeś życie,
dla mnie maluczkiego.

Panie mój
w Tobie jest Pełnia Bóstwa
pełnia miłości,
pełnia pokory...
Proszę Ciebie
prowadź mnie drogą dobra
poprowadź mnie
nawet przez burze i deszcz.
Panie Wszechświata,
daj nadzieję na wszystkie smutki.

Wierzę,
że będziesz i nie odejdziesz...

Kiedy dzień jest dla mnie szary
i uśmiech nie ciśnie się na moje usta
wtedy proszę Ciebie
przybądź mi z pomoca i prowadź mnie...
Proszę Ciebie,
poprowadź mnie
boś Królem moim,
Panem Mojego wybawienia.
Bądź błogosławiony!
Niech będzie błogosławione
Twoje Królestwo!
Święte Królestwo...

Dziecko moje!
Dziś znów staję obok Ciebie,
staję, bo otaczam cię Swoją opieką
opieką miłości.
Wiem, że cierpisz
znosisz różne bóle,
utrapienia,
niesprawiedliwości...Popatrz moje dziecko!
Ja też cierpiałem,
też znosiłem bóle,
szydzono ze mnie,
wyśmiewano się
z mojego posłania miłości.
Wiesz jak bardzo wtedy cierpiałem?
Dla nich wszystko uczyniłem,
a oni nie rozpoznali
tego co najcenniesze.
Chcieli widzieć
tylko władcę ziemskiego
króla z wojskiem
mającego władzę ziemską.
A Ja przyszedłem jako Król,
ale Król ludzkich serc,
Król Bożej Miłości...
Przyszedłem wybawić
nie tylko Izraelitów,
przyszedłem Ciebie wybawić!

Synu i Córko moja!
Moje ręce są pełne ciepła
i czekają na Twoją obecność
podczas każdej Mszy Świętej,
byś mógł tego ciepła doświadczyć
ogrzać się miłością
i dzielić z innymi.
Nie zostawiaj mnie samego,
ale przyjdź
i raduj się ze Mną
Miłością do Naszego Ojca...
Przyjdź i pomoż Mi
budować nasze Królestwo
już tu na ziemi,
Królestwo Pokoju.

Jezuniu mój!
"Wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do Swego Królestwa" !
(Por. Łk 23, 42)

Powiadam Ci
dziecko moje,
będę z Tobą...