Zamyślenie niedzielne na XXXIII niedzielę zwykłą - rok C Chcę być dla Ciebie, Panie...
Boże i Sędzio
mojego życia,
Panie moich myśli,
Sprawiedliwy Wybawicielu.

Uwielbiony bądź
całym moim życiem,
cała moją myślą,
każdą chwilą.

Panie mój,
chcę płońąć dla Ciebie,
swoją miłością
jak czysta ofiara
złożona w darze
na ołtarzu życia.
Chcę czcić Twoje Święte Imię,
pełne miłości
pełne dobroci nieskończonej.
Bądź dla mnie Światłem,
Słońcem Sprawiedliwości,
Bądź dla mnie uzdrowieniem...
Ożyw moją duszę
ulecz ją gdy słabnie
oświeć swoim blaskiem
gdy kroczy w ciemnościach.
Ty potrafisz wiele uczynić,
Ty potrafisz przemienić to
co po ludzku nie jest możliwe.
Panie bądź uwielbiony!
Niech wszystkie dzieła ludzkie
chwalą Ciebie
za wielkie rzeczy,
które czynisz każdego dnia.
Niech każde serce
śpiewa Panu
i tańczy dla niego w dziękczynieniu.

Dziś gdy w świecie doświadczamy
tyle niesprawiedliwości
tyle krzywdy
tyle cierpienia...
Wiem, że jest
Jedyna Sprawiedliwość,
Jedyna radość,
Jedyne ukojenie!
Ty Nim jesteś!
Królu mój!
Sprawiedliwy Panie...
Ty tylko sprawiedliwie
spojrzysz na życie,
na każdego człowieka.
I to jest pocieszające,
to pozwala dalej żyć
w nadziei
Twojej nadziei, Panie!

Chcę Panie pracować
tylko dla Ciebie,
jeść własny chleb
z trudu pracy rąk swoich.
Dla Ciebie,
Panie, dla Ciebie...
Wielu dziś mówi,
że są prorokami,
zbawicielami wszechczasów,
dającym ludzkości nadzieję.
Wiem, że tacy są,
ale Ty przestrzegasz mnie
przed nimi,
bo są fałszywymi prorokami,
bo ich nadzieja
trwa tylko chwilę
a ja chcę nadziei
na wieki
na całe życie,
teraz i w wieczności...


Dziecko moje!
Jestem z Tobą
każdego dnia,
wtedy gdy błądzisz
gdy cierpisz,
gdy Ciebie prześladują.

Pamiętaj "Ja Jestem"!
I wiedz, że te wszystkie
wydarzenia
wojny
cierpienia ludzi,
nie są ode mnie.
Sami ludzie to czynią...

Ale to się musi
spełnić
gdy przyjdę w chwale.
Będziesz
bardzo cierpiał
wiem o tym,
będą Ciebie prześladować,
za to, że mi uwierzyłeś,
że mnie kochasz.
Za to będą ciebie
wydawać do więzień,
stawiać ciebie będą
przed władze
z powodu mojego Imienia
które jest Święte...

Pamiętaj, dziecko moje!
Ja wtedy też będę z Tobą,
obok Ciebie,
pamiętaj...

Dam Ci wymowę i mądrość (Por. Łk 21, 15)
i przez swoją wytrwałość
ocalisz swoje życie. (Por. Łk 21, 19)
Pamiętaj córko moja!
Pamiętaj synu mój!

"Ja Jestem".
Bo Cię kocham
i kochać nie przestanę...