Zamyślenie niedzielne na XXXII niedzielę zwykłą - rok C Chcę być dla Ciebie, Panie...
Boże mój,
Panie zawsze wierny
Pocieszycielu w moim utrapieniu,
Żywy i Prawdziwy Boże...
Bądź uwielbiony w moim sercu
w moim życiu,
przez moje słowa
moje czyny.
Ty, który dajesz nieustannie znaki
swojej obecności
na szlakach ludzkich istnień.
Panie mój,
minęły Dni Świętych Twoich
Dni wszystkich naszych bliskich,
którzy odeszli...
W nich objawiłeś siebie
swoją miłość.
W ich życiu
objawiłeś swoją dobroć,
swoje miłośierdzie.
Oni już cieszą się Twoją obecnością,
radują się, że mogą Ciebie widzieć
twarzą w twarz
jak siedmiu braci z Księgi Machabejskiej.
Staję zawstydzony
kiedy patrzę na tych synów Izraela.
Czy potrafiłbym wyznać wiarę
w zmartwychwstanie jak oni?
Czy potrafiłbym dać swoje życie
za to, by Prawo Twoje było wypełnione?
Czy zawsze wołam,
żeś mój Król i Pan?
Czy poświęciłbym to co najcenniejsze,
życie moje dla Ciebie?

Proszę Ciebie Panie o Pocieszenie
w utrapieniu i bólu
trudach i znojach
życia mojego...
Proszę Ciebie usłysz moje wołanie
"...wysłuchaj wołanie moich warg..." (Por. Ps 17)

Daj by kroki mego życia skierowane były
do Twego domu,
bym słyszał tylko Twój głos,
Ten głos dobroci
i ciepła...
Proszę Ciebie
choć jestem słaby,
choć nieraz upadam,
"...skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł..." (Por. Ps 17, 8)

Wiem, że jesteś Panem
wiernym
dobrym
sprawiedliwym
wysłuchaj mojego wołania.
Proszę Ciebie...
Boże Źywy i Prawdziwy,
chcę żyć dla Ciebie,
pracować dla Ciebie,
zmartwychwstać dla Ciebie, Panie...
Dziecko moje,
tak,
Jestem Bogiem Żywym!
Dla Ciebie Żyję,
dla Ciebie Służę,
dla Ciebie oddaję
to co najcenniejsze
Swoje Życie
na wszystkich ołtarzach świata...
Czy widzisz to wszystko?
Czy widzisz mój trud,
moje cierpienie?Przecież ja dla Ciebie to czynię,
bo Ciebie kocham!
Chcę byś był na równi
z aniołami,
którzy uwielbiają moje Imię
każdego dnia,
w każdej chwili.
Czy chcesz, być blisko mnie
moje dziecko?
Chcę byś żył,
ale żył wiecznie,
bo JA "...nie jestem Bogiem umarłych,
lecz żywych..." (Por. Łk 20, 38)
Chcę byś był ze mną
a nie obok mnie.
Zależy mi na Tobie,
pamiętaj o tym!
Chcę Ciebie mieć
dla siebie...
Ciebie,
którego ukochałem od początku
twojego istnienia.
Żyj dla mnie,
proszę Ciebie!

Rabunni mój...
Chcę być dla Ciebie!