Zamyślenie niedzielne na XXX niedzielę zwykłą - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
"Mocy moja,
opoko moja i twierdzo,
mój Wybawicielu... " (Zob. Ps. 18, 3)
Uwielbiony bądź
w sercach naszych,
we wszystkich czynach, myślach
w miłości naszej.
Opoką bądź naszą,
która obroni przed każdym niebiezpieczeństwem.
Skało moja obronna
ochraniaj nas,
i życie nowe daj.
Za wszystko
"miłuję Ciebie, Panie, mocy moja". (Zob. Ps. 18, 2)

Panie mój!
Zastanawiam się dziś
rozważając Twoje Słowo
jak głoszę Twoją Ewangelię?
Ile w to wkładam mojej siły
ile starań,
by przyniosła plon,
by stawała się głośna
jak w Macedonii i Achai? (Por. 1 Tes 1, 7)
Czy całą moją miłość
i chęci poświęcam
dla Tego dzieła?
Czy przemieniam swoje życie,
by służyło tylko Tobie,
Żywemu i Prawdziwemu Panu?

Ileż pytań stawiasz mi, Panie?
Ile nieraz zakłopotań spostrzegam
gdy tak na serio patrzę na swoje życie?
I pewnie nigdy nie będzie końca?
I bardzo dobrze,
że nie będzie końca pytań od Ciebie,
Panie mój!

Wiara moja
ma przecież stawać się mocna i silna,
a może tylko taką się stać
jeśli nieustannie
wzmacniać się będzie Twoją mocą.
Jeśli będzie moje serce
tylko Ciebie kochać,
kochać całym sobą,
każdą myślą,
każdym czynem.
Jeśli przez pryzmat
miłości do Ciebie,
kocha też i innych.

Czy zawsze tak jest?
Chyba nie?
Panie mój!
Wiem o tym...

Pomóż mi otwierać serce swoje
na Serce Twoje,
każdego dnia otwierać je
na Twoje wezwanie.
Zawsze...

Dziecię moje!
Córko i synu mój!
Ilekroć patrzę na twoje życie,
widzę ile razy zagmatwałeś się
w swoje życiowe problemy.
Nie dajesz nieraz rady
rozwiązać ich sam,
bo zaufałeś samemu sobie.
Bo chciałeś sam wszystko zrobić,
więc robiłeś po swojemu.
I efekt własny też widziałeś.
Czy ze szczęśliwym zakończeniem?
Sam oceń...

A przecież potrzeba niewiele,
a może tylko tego jednego
byś Mi zaufał,
byś uwierzył całym sercem,
byś Mnie miłował,
"całym sercem, całą duszą,
całym swoim umysłem... " (Zob. Mt 22, 37)
Wielu zaryzykowało
a ty oceń, czy stracili?
Zaryzykuj i ty!
Zaryzykuj jak mieszkańcy
z listu do Tesaloniczan,
i głoś Słowo Moje,
niech ono będzie głośne, znane innym.
Nie bój się! (Por. 1 Tes 1, 5c-10)

Pamiętaj też o miłości
swoich sióstr i braci.
Jeśli tak naprawdę Mnie kochasz,
kochać winieneś i bliźnich swoich.
Pamiętaj!
Na tych dwóch przykazaniach,
opiera się cała Moja nauka.

A jeśli Mnie umiłujesz,
jeśli umiłujesz Moje Słowo
to umiłuje ciebie Ojciec Mój! (Por. J 14, 23)

Zobaczysz,
że łatwiej ci będzie
rozwiązać swoje problemy.
Lżej będzie
na drodze do przemiany siebie.
Nie zapomnij o tym
dziecko moje!

Ty tylko zaufaj!

Czekam na ciebie
i na twoją odpowiedź
w każdej Mszy Świętej...