Zamyślenie niedzielne na XXIX niedzielę zwykłą - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Prawdomówny
i drogi Bożej Nauczycielu, (Por. Mt 22, 16)
Jedyny Boże,
uwielbiony bądź
przez wszystkie ludy na ziemi.
Uwielbiony bądź
przez serce szczere i czyste.
Tobie niech śpiewa
pieśń najpiękniejszą każda dusza
za wszelkie dobra,
które od Ciebie otrzymuje,
za cuda które dla niej czynisz.
Chwała Tobie Panie!
Chwała na wieki!

Panie mój!
Ileż to razy słyszałem biblijne "Szema",
i ileż razy przejąłem się Nim?
Ile ono przyniosło mi mocy
i siły do stawania się jeszcze lepszym?
Tak jak Izajasz umocnił się
tym słowem,
tak umocnienia dzisiaj pragnę
dla siebie i dla braci i sióstr moich.
Tyś Panie jest Bogiem Jedynym! (Por. Iz 45, 5)
I niech tak będzie.
Niech "Szema" szczerym "Szema" będzie.

Czy w życiu moim,
Panem jesteś zawsze?
Pytam samego siebie:
Czy czasami nie jest tak,
że mówię tylko o Twoim Królowaniu
a nie czynię Go życiem swoim?
Mówię, żeś jest Panem i Zbawicielem
a oglądam się na inne uciechy tego świata.
Mówię, że życie trzeba Ci oddać
a "cezarowi" oddaję wiecej
niż Tobie?

Panie mój!
Wybaczenia wyglądam
jak jesiennego deszczu,
który zazieleni trawę,
jak szukający grzybów
w wędrówkach leśnych.

Panie mój!
Wielki Jesteś i wspaniały,
spojrzyj na moje życie i spraw,
by całe oddane Tobie było,
bym podatek miłości składał
najpierw Tobie a potem "cezarowi" (Por. Mt 22, 21)
i nie żałował
płacić Ci monetą serca,
za wszystko co otrzymuję.

Boże mój, Tobie ufam,
i ufać nie przestanę...

Dziecię moje!
Synu i córko moja!
Jakże się cieszę,
że jesteś,
że możesz wielbić Moje Imię,
że Ojca Mego i Ducha Miłości
czcić pragniesz w sercu swoim.
To przynosi radość
i raduje się też Moje serce.

Popatrz dziecię moje!
Jak wspaniały byłby świat
gdyby więcej w nim było
miłości, dobroci i pokoju...
Owoce Ducha tak bardzo dziś potrzebne,
nie przyjdą same z siebie,
jesli się cała ludzkość nie zaangażuje,
jeśli nie zaangażujesz się Ty.

Nie zmieni się świata
jeśli własną monetą serca
nie zapłaci się za wszelkie dary
otrzymane w życiu.
Inaczej "cezarowi" dasz więcej
a może dasz wszystko,
i nie starczy ci nic dla Miłości Mojej.

Wiesz, że zawsze z prawdą
przychodzę do ciebie, (Por. Mt 22, 16)
i pytać się możesz
zawsze gdy masz wątpliwości.
Więc pytaj!
Sakrament Miłosierdzia
w każdym Mym kościele jest dla ciebie
i czeka otworem.
Tylko przyjdź i otwórz swoje serce...

A w życiu płać tylko monetą serca,
za nią kupisz wiele!
Odwagi!