Zamyślenie niedzielne na XXVIII niedzielę zwykłą - rok C Chcę być dla Ciebie, Panie...
Mistrzu mój,
Ty, który nieustannnie
uzdrawiasz moje serce,
bądź uwielbiony
bądź wywyższony...

Panie mój
wołam do Ciebie
oczyść moje serce,
oczyść moją duszę,
oczyść każdy zakątek mojego serca.
Prosze Ciebie
jak Naaman...
Dzięki słowom proroka
i mocy Twojej
zmieni się we mnie to
co złe,
co słabe,
co grzeszne
w Nowe życie,
nowe spojrzenie,
nowe serce.
Okaż, Panie swoje miłosierdzie
swoje Serce,
daj, by objawiła się
Twoja Wola,
Twoja moc,
Twoja Miłość...
Daj niech wszystkie narody
ujrzą Twoją sprawiedliwość,
albowiem Ty czynisz
ciągle cuda w moim życiu.
Proszę Ciebie
pomóż mi umierać,
by żyć...

Pomóż mi być cierpliwym,
by potem królować z Tobą.
Pomóż mi być wiernym,
by doświadczać miłości,
Twojej Miłości.
Panie, ulituj się nade mną!
Mistrzu mój...
Znając siebie i swoją słabość
upadam na kolana,
by prosić Cię
o zmiłowanie.
Królu mój!
Dzisiaj dziękuję Ci,
za łaskę Twoją
i wierność,
za to, że Jesteś!
Za to, że kochasz!
Za to, że przebaczasz!

Dziecko moje...
"Wstań, idź twoja wiara cię uzdrowiła..." (Por.Łk 17,19)