Zamyślenie niedzielne na XXVIII niedzielę zwykłą - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Królu Niebieski,
Panie Zastępów
zamieszkujący Izajaszową górę
wejrzyj na nasze
myśli, uczynki i słowa,
i napełnij je Swoją Miłością,
zedrzyj z nas zasłonę smutku
a przyoblecz szatą radości
z tego,
że jesteś naszym Bogiem i Zbawcą.
Niech Twoja ręka spocznie
na każdym z nas.
Bądź uwielbiony Boże,
Tobie zaufaliśmy!
Chwała Tobie! (Por. Iz 25, 6-10a)

Panie mój!
Każdego dnia przygotowujesz
dla nas ucztę,
czy to na "górze", jak u Izajasza,
czy na uczcie ewangelicznego wesela.
Ciągle jesteś dla nas taki łaskawy,
ciągle hojny i cierpliwy.
Z trwogą staję
gdy myślę o Twej łaskwości
a widzę swoje czyny
i swoje życie w świetle
tej najpięknieszej Uczty Miłości
gdy łamiesz dla nas chleb
i dajesz się w Komunii Świętej.

Tyle jeszcze pracy mnie czeka
tyle wysiłku,
by zmienić to co słabe,
by umocnić to co omdlałe,
by życie, życiem było.

Proszę Ciebie, Źródło Miłości,
pomóż mi i cierpieć i obfitować
dla Twej chwały.
Cokolwiek dzieje się,
wiem, że Ty jesteś,
że pragniesz być obok mnie.
Lżej wtedy jest znosić przeciwności,
kiedy Jesteś blisko,
świadomość Twego ciepłego ramienia
daje siłę, że uda mi się
każde podjęte zadanie.

Proszę Ciebie,
przeniknij moje życie
swoim Świętym Światłem, (Por. Ef 1, 17-18)
niech Ono rozświetla
mojego życia drogi.

Tylko z Tobą chcę być na "Uczcie".
Tylko z Tobą...

Dziecko moje!
Synu i córko moja!
Ciągle zapraszam na Ucztę,
tę Ucztę Wesela.
Nieustannie posyłam swoje sługi,
by ciebie przywołać
na wspólne biesiadowanie...
Na próżno nieraz się zdaje
Moje wołanie.
Uczta gotowa, a nie ma chętnych
by radować się wspólnym przebywaniem.

Chcę, by na Świętej Uczcie
był każdy z was godny
i gotowy na wspólne świętowanie.
Każdego powołuję,
wzywam do szczególnej misji
w moim Królestwie.
Czy odpowiecie na Moje Słowo?
Proszę każdego z was:
"zaproście innych na ucztę,
zaproście tych,
których spotkacie na rozstajach dróg i ulic". (por. Mt 22, 8)
Może ciebie posłuchają,
może otworzysz im oczy i uszy,
by słyszeli wołanie Miłości.

Może niektórzy z nich
przyjmą szczególne wezwanie
do służby w Królestwie Bożym.

Ja czekam zawsze na was!
"Przyjdźcie na ucztę... " (Zob. Mt 22, 4b)