Zamyślenie niedzielne na XXV niedzielę zwykłą - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Gospodarzu Niebieskiej winnicy,
wspaniałomyślny Boże,
pozwalający się ciągle odnajdywać
na ścieżkach naszego życia.
Ty, Który Jesteś ciągle blisko
jak na wyciągnięcie ręki,
łagodny i miłosierny. (Por. Ps 145, 8)
Bądź uwielbiony,
w każdym zakamarku mojego życia,
w każdej mojej godzinie.
Teraz i zawsze...

Panie mój!
Ile to razy w moją
jedenastą godzinę przychodziłem
do Ciebie po umówionego denara?
Nie zliczyłbyś pewnie tego, Panie...
A ile razy wołałem,
że to niesprawiedliwe,
że inni otrzymują tak wiele,
a ja nic,
tak mi się wydawało?
Sam nie wiem,
co powiedzieć
dzisiaj Tobie,
gdy patrzę w Twe oczy
i z drżeniem słucham Twych Słów.

Przecież Ty mnie wezwałeś
do swojej winnicy,
do pracy dla Bożego dzieła.
Wołałeś,
prosiłeś,
by rozpocząć dobre dzieło...
A ja?
Sam widzisz,
że moja odezwa nie była
taka doskonała,
nie była taka pełna.
Tyle we mnie jeszcze słabości,
tyle pracy przede mną.

Panie mój!
Bądź uwielbiony w moim ciele,
czy to w moim życiu,
czy w śmierci,
Ty w nim króluj!
Bo bycie z Tobą to zysk,
nie strata. (Por. Flp 1, 20-21)

Panie mój!
Serce moje otwórz,
bym godnie przyjął,
każde Twoje Słowo. (Por. Dz 16, 14b)

Jeśli Ty będziesz ze mną
nic mi się nie stanie
i dzieło Twe będzie dokonane.
Ty bądź ze mną.
Amen.

Dziecko moje!
Synu i córko moja!
Każdego dnia wychodzę
na ulice miast
i wołam: "Idźcie do winnicy mojej... " (Zob. Mt 20, 4)
Wołam i czekam
na twoją odpowiedź.
Często widzę ciebie
chętnego do wykonania zadania
ale słabego w podjęciu decyzji.
Dlatego pytam cię:
"Nikt cię nie najął...? "
Ja pragnę byś pracował w winnicy mojej,
nie ociągaj się
ale przyjdź i pracuj dla chwały Mego Ojca.

Każdemu chcę
dać pełnię dobra, szczęście wieczne.
Nie dziw się,
że może komuś
przyjdzie to łatwiej,
a tobie trudniej.
Pamiętaj!
Każdemu chcę dać
jednakową nagrodę.
Miłość moja
decyduje o tym
komu denara ofiarować.

Jeśli zechcesz Mnie przyjąć,
otworzyć swe serce,
odpowiedzieć pozytywnie
na Moją prośbę
to otrzymasz wiele,
otrzymasz bardzo wiele.

Dziecko moje!
"Nie czynię ci krzywdy... " (Zob. Mt 20, 13b)
Przyjdź do Mnie...