Zamyślenie na XXIV Niedzielę Zwykłą - Rok B Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - 2003 r. Chcę być dla Ciebie, Panie...  Wywyższony Panie mój
na drzewie hańby
Tyś, Panie Miłosierny
wszystko czyniący z miłości
o nie zapomnij
o miłości względem mnie
gdy słabnę
nie zapomnij o mnie!
Proszę Cię,
Tyś przyjął postać Sługi
Tyś był posłuszny Ojcu
aż do śmierci...
Niech Twój Krzyż
Zbawienie
góruje w moim życiu
zawsze Twój Krzyż,
bo "...świat został przez Niego zbawiony..." (por. J 3,17)
Przez to drzewo
stałem się nowym człowiekiem.
Tyś na tym drzewie mnie poślubił
z miłości
moje serce dziś omdlewa
z miłości do Ciebie
mój Zbawicielu,
mój Panie!
Jak najdłużej
Króluj w moim życiu
Boś Ty mój Pan
a ja chcę być dla Ciebie
i tylko dla Ciebie