Zamyślenie niedzielne na XXI niedzielę zwykłą - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Boże mój,
nieustannie mówiący do mnie
ciągle mówiący,
przypominający o mojej godności
Dziecka Bożego,
godności syna i córki
wybrańców dla Wiecznego Królestwa.
Proszę Ciebie,
niech "Twa łaska trwa na wieki". (Zob. Ps 138, 8)
Tak niech będzie.
Tak niech pozostanie.
Amen.

Panie mój!
Czy zasługuję na to
byś mnie odziewał
i wręczał klucze do Twego Domu?
Bym za Twoją Wolą
zarządzał w Twoim Imieniu?

Jakże niezbadane są Twoje wyroki
i nie do wyśledzenia
Twoje drogi. (Por. Rz 11, 33b)
Nikt nie zna Twoich decyzji,
Twojej Woli.

I dobrze.

Dobrze, że tak jest.
Chcę byś mi ją
objawiał każdego dnia,
nie chcę Jej znać już dziś.
Dla mnie najważniejszą
decyzją,
naważniejszą Wolą Twą
jest być jak najbliżej Ciebie.
Tego pragnę,
bardziej niż poznania przyszłości
i przeszłości
z horoskopów, przepowiedni
innych pseudo proroctw.

Ja chcę szukać
Twej woli
i odczytywać każde Jej Słowo
w czasie "Łamania Chleba".
W czasie "Uczty Miłości"
czuć tę Miłość,
która mnie przy życiu trzyma.
Chcę moje zawierzenie
tam pogłębiać,
tam oddawać je w Twe dłonie.
Bo Tyś Jest Mesjasz,
Pan i Bóg mój...
Tyś Żywym Bogiem,
moją Opoką!

Czy zasłużyłem
na To wyróżnienie?
Każdemu Panie mój,
chcę powiedzieć jedno i najważniejsze:
Nie ma innego Pana nad Panami,
tylko Ty,
Jezu mój!
Miłości moja!

We wszystkim chcę być dla Ciebie, Panie...

Dzieci moje!
Synu i córko moja!
Każdego dnia ogarniam
was wszystkich,
jestem w waszym utrapieniu
w waszych problemach:
w trudach życia,
w cierpieniu,
w chorobie bliskich,
w śmierci ukochanych.
We wszystkim jestem!
Ogarniam i słucham waszego wołania.

Staję często na drogach
waszego życia
tak jak dziś,
objawiam Swoją Miłość,
darzę was wieloma łaskami,
życie oddaję w bezkrwawej ofierze,
i pytam Ciebie moje dziecko:
"Za kogo mnie uważasz?" (Por. Mt 16, 15)
Kim Ja dla Ciebie jestem?

Posłuchaj serca,
popatrz w głębię samego siebie
i powiedz mi:
Kim Ja dla Ciebie jestem?

Czy czasami
nie przechodzisz obojętnie
wobec Mojej Miłości?
A przecież możesz
wszystko naprawić.
Możesz na nowo wejść na drogę
bycia blisko Mnie.

Wiesz o tym?

Sakrament Mojej Miłości
daje Ci kolejną szansę,
w Twym życiu,
byś zaczął wszystko od nowa.
Od nowa kroczył
obok Mnie.
Tylko ty i Ja.

Czekam tylko na Twój znak!