Zamyślenie na niedzielę Chrztu Pańskiego - rok C Chcę być dla Ciebie, Panie...
Boże mój,
Panie z wody Jordan wychodzący
Ty, który z miłosci do człowieka
Przyjmujesz dar chrztu...
Przecież nie musiałeś...
Panie, nie musialeś
Ale uczyniełeś to dając przykład nam
Dając przykład mnie
Jaki to ważny sakrament...!
Jaki to wielki dar...

Panie mój,
Duch Święty umocnił Ciebie
Proszę niech i mnie umocni
Niech mnie podtrzyma w słabości
Bym trwał...

Panie głos Ojca się wtedy odezwał
"...Tyś Synem mym umiłowanym..."

Jezu, ja wiem
żeś Synem Umiłowanym
że Ojciec Kocha Ciebie
kocha i mnie całego
kocha i Ciebie Barcie i Siostro...
Panie mój,
ja też chcę być Twoim dzieckiem
Umiłwanym dzieckiem
Które wielbić będzie Ciebie
Z całego serca..
Chcę być dla Ciebie Panie...


Gdy drogi pomyli los zły,
wtedy chcę mieć ufność w Ciebie
Daj bym się nie lękał,
Ale Ty mnie poprowadź
i Tobie powierzam mą drogę.
Ty mnie poprowadź,
bo Tylko Ty
poprowadzsz mnie dobrą drogą
Drogą zbawienia..
Dziękuję Ci za to...