Zamyślenie na XIX Niedzielę Zwykłą - rok B Chcę być dla Ciebie, Panie...
Wspaniałomyślny Boże
dzielący się Sobą
z każdym człowiekiem.
Chlebie z nieba, (Por. J 6, 41)
pożywny pokarmie dusz naszych
posilaj wątłe ciała
nędzne zakamarki naszego wędrowania.
Za dzieło Miłości
uwielbiony bądź!

Niech wysławione będzie
Twoje dzieło zbawienia
cud chleba
i zaproszenie na ucztę.

Chlebie nasz
dobry Chlebie nasz
umocnieniem bądź dla nas
zawsze...

Panie mój!
Tyle razy byłem na Uczcie Miłości
tyle razy na Ciebie spoglądałem.
Ale czy tylekroć razy
pragnałem szczerze Ciebie
zmęczony życiem
udręczony tyloma problemami?
Czy wołałem jak Eliasz z Księgi Królewskiej:
"Wielki już czas... nie jestem lepszy... " (Por. 1 Krl 19, 4b)
wypraszając łaski jeszcze wiekszej wiary
dla głębszego poznania Ciebie?

Wiem, Panie, że Jesteś Dobry (Por. Ps 34, 9)
wiem, że błogosławisz sprawiedliwym
i prawym wędrowcom.
Dziś stając przed Tobą
zdaję sobie sprawę,
że zasmucałem Ciebie
przez moje słabości.
A przecież powinienem być dobry
i miłosierny dla innych.(Por. Ef 4, 32)
Tylko w takie dusze pragniesz wejść
ze swą mocą,
ze swą Miłością.

Świadom swej małości
i grzeszności
wołam dziś do Ciebie, Panie,
mój Zbawicielu
Chlebie Żywy.
Bądź zawsze chlebem
dla duszy mojej.
Chlebem, który daje szczęscie
i ukojenie dla spragnionego ciała.
W Tobie mam nadzieję!
Dla Ciebie powędruję jak Eliasz
kolejne 40 dni i 40 nocy
głosząc dzieło Twej Miłości.(Por. 1 Krl 19, 8)
Chlebie nasz,
Chlebie mój...

Kawałek białego chleba
a tak wiele potrafi,
tak wielką moc ma w sobie.
Zapatrzony w biel Twoją
zostaję adorując Ciebie
Rabbuni mój!
Żywy Chlebie!
Dla Ciebie chcę być
i ku Tobie zdążać.

Dla Ciebie...


Dziecko moje!
Córko i synu mój!
"Ja Jestem chlebem żywym... " (Zob. J 6, 51)
Tak powiedziałem
i to jest prawdą.
Na całym świecie
dokonuje się święta przemiana
zwykłego chleba w Chleb z Nieba.
Tyle razy dokonywana
i nieustannie trwająca.

Nie dla samej przemiany
Jestem z tobą,
ale dla Ciebie.
Pamiątka męki trwa nieustannie
z miłości do ciebie,
z wielkiej miłości do
każdego człowieka.
Kiedy jesteś w Moim Domu
i spoglądasz na tlącą się lampkę
złotego tabernakulum
pamiętaj, że tam czeka na ciebie
Miłość, która nie ma granic.
Miłość, która wszystko wysłucha
i wspomoże łaską.

Proszę ciebie
nie bądź obojętny wobec
Mego Ciała,
szanuj Je,
ukochaj jak najdroższe dzieło tego świata
bo z nieba pochodzące.
Nie zagłuszaj w sobie
zaproszenia do Mego Stołu.
Nie zagłuszaj!
Ojciec Mój wpierw nim pomyślisz
pociąga ciebie do spotkania ze Mną. (J 6, 44)
Nie zmarnuj tej szansy!

Chcę cię posilać Chlebem z Nieba,
Sam chcę być pokarmem dla ciebie.

"Bądźcie więc naśladowcami Boga... " (Zob. Ef 5, 1)

Jeśli Mnie kochasz
spełnij Moją prośbę,
a dusza twoja napełni się wielką radością,
i pokarm na życie wieczne otrzymasz.
Zostań ze Mną
dziecko moje...