Zamyślenie niedzielne na XIII niedzielę zwykłą - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Największy Proroku
naszych czasów,
przepowiadający nieustannie
wielkie dzieła Boże,
żyjący teraz i na wieki.
Tarczo nasza i obrono!

Niech dusza moja
sławi Cię na wieki!

Panie mój!
Przecież wiesz
jak bardzo potrzeba dzisiaj
Proroka,
według Twej woli.
Proroka,
który nie zawaha się
stanąć po stronie prawdy.
Proroka a nie marionetki
i chorągiewki na wietrze,
Proroka takiego jak Ty!
Dziś potrzeba,
obrońcy Twoich praw.

Tyle dziś się kwestionuje
z Twego nauczania,
wykrzywia wolę Twą.
Tylko jedynie Kościół Twój,
dzieło Twojej Miłości
broni tego co święte,
broni Twego Słowa.
Benedetto,
staje w orężu do walki
z Twoją prawdą
broniąc Słowa Życia.

Panie mój!
Ty Tylko jesteś lekarstwem,
ukojeniem na te bóle świata,
na wszelkie bolączki
prostego człowieka.
Dziękuję Ci,
że Jesteś zawsze obok mnie,
że mogę chodzić
w Twoim blasku (Por. Ps 89, 18)
Zanurzasz mnie nieustannie
w swojej śmierci
bym żył dla Boga. (Por. Rz 6, 11)
Za to wszystko bądź uwielbiony!
Twoje Imię
niech będzie chwalone przez wszystkich
w każdym zakątku świata.

Pomóż mi bym każdego przyjmował
ze względu na Ciebie,
na Twoją obecność.
Nikogo nie odepchnął i nie odtrącił.

Panie mój!
We wszystkim co podejmuję
chcę być dla Ciebie...


Dziecko moje!
Synu i córko moja!
Czy Ty mnie miłujesz?
Czy miłujesz mnie bardziej
niż swoich bliskich?
Przychodzę zawsze do Ciebie,
w każdej chwili twego życia,
wtedy gdy siedzisz
obok bliźniego twego,
gdy spoglądasz na sąsiadów,
znajomych z pracy, szkoły, studiów...
Czy wtedy mnie miłujesz?
Czy nie wahasz się wziąć
krzyż obowiązków
jakie stawiam przed tobą?

Nie wahaj się dzwignąć
miłości brzemię,
bo to słodycz cała.
Jeśli chcesz zyskać życie
przyjmij je z całym bagażem
trudów,
może nieraz naprawdę
wielkiego bagażu doświadczeń,
łez i smutku.
Wiedz, że przez to
dusza twoja się doskonali.

Obiecuję ci,
że życie znajdziesz wtedy,
gdy tak naprawdę przyjmiesz je
do swego serca,
gdy swoim życiem
pokażesz jak miłujesz bliźnich.
Czy podasz kubek wody
z uśmiechem,
czy dla zbycia problemu,
ot tak dla niechcenia?
To jest twoje świadectwo.

Czy kochasz Mnie?
Kochasz Mnie?
Mnie?

Ja nigdy nie przestaję kochać!
Więc i ty naśladuj mnie w tym.
Prosze ciebie...