Zamyślenie na XII Niedzielę Zwykłą - Rok C Chcę być dla Ciebie, Panie...
Ty, który jesteś dla mnie wszystkim
Całym światem,
Całą nadzieją,
Panie mój!
Ciebie pragnie moja dusza
Wyczekuje z nadzieją
"...Wpatruje się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą chwałę..." Ps 63,3
Całe moje życie
pragnie Ciebie uwielbiać
boś tego godzien.
Wlej we mnie ducha pobożności
Ducha, który pomoże mi jeszcze lepiej
Uwielbić Ciebie.
Bo przecież wszyscy jesteśmy
Twoimi synami i córkami
Każdy z nas...Więc przyjmij nas takich
jacy jesteśmy,
ułomni, mali,
nieporadne, bezdradne dzieci.
Ale Ty swoją miłością
Możesz nas przemienić
Bo Jesteś Mesjaszem Bożym.
Wołać chcę
Całym sercem
Jak śwęty Piotr
dając przykład wiary.
Panie czy podołam...
Codziennie brać swój krzyż?
Czy podołam obowiązkom
By codziennie Ciebie naśladować?
By nieustannie tracić swoje życie
Dla zyskania innego
Piękniejszego...
Pomoż mi mój Mistrzu,
Zbawicielu mój
Naśladować Ciebie
W szarym pyle dróg
W swoich obowiązkach
W myślach
i pragnieniach...
Mogę to uczynić,
Ale tylko z Tobą
Dlatego proszę Ciebie,
pomóż mi przezwyciężać siebie,
by zyskać Ciebie.
Bo chcę być dla Ciebie
I tylko dla Ciebie