Zamyślenie na XI Niedzielę Zwykłą - rok B Chcę być dla Ciebie, Panie...
Boży Siewco
Tobie chcę śpiewać Najwyższy
Opoka nasza
i nasze wybawienie
zraszaj ziemię naszych serc,
siej w nich ziarno
Twego Słowa.
"Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie... " (Zob. Ps 92, 2)
Dobrze jest
napełniać serce radością
z Twej obecności.

Boży Siewco,
siej tam
gdzie zwątpienie i słabość,
siej tam
gdzie miłość zmieniła się w nienawiść,
siej wszędzie tam
gdzie tęsknota, tęsknotę pogania.
Ziarno Swe nam daj!
Boży Siewco...

Panie mój!
Stając przed Twym trybunałem (Por. 2 Kor 5, 10)
wpatruję się w małe ziarenko,
które gdy wpadnie w glębę żyzną
rośnie, pnie się ku szczytom,
ku światłu.
Zadziwiam się siłą tego ziarenka
jego pragnieniem wzrastania
i siłą przebicia przez ziemię.
Ty, Panie wiedziałeś
dlaczego właśnie ziarenko gorczycy
stało się bohaterem
Twej przypowieści.(Por. Mk 4, 31)
Wiedziałeś, że Słowo Twoje
zawsze ma siłę przebicia
bo z nieba pochodzi.
Wiedziałeś, że Ono pociąga nas
zawsze ku górze,
ku Twemu Światłu.

Panie mój!
Ile razy siałeś we mnie,
ileż razy zraszałeś mą spękaną ziemię,
by wrzucić ziarenko wiary?
Ileż razy?

Tylko czy ziarenko w mej glebie
miało dobrą ziemię?
Czy pozwalałem Mu wzrastać?

Dziś wiem, żeś Siewcą,
Pomazańcem Boga,
najlepszym Ogrodnikiem,
któremu winienem
oddać swą glębę na zasiew.

Siewco mój!
Wybacz me zwątpienia,
me niepewności.
Siej w mej duszy
Swe Słowo,
pokój serca,
radość ducha,
doglądaj uprawy
i zarządzaj nią,
bo Twoja jest.

Choć trochę
chcę Ci się przypodobać (Por. 2 Kor 5, 9)
boś tego godzien.
Dusza moja
niech służy tylko Tobie,
niech służy...

Dziecię moje!
Córko i synu mój!
To prawda
Jestem twym Ogrodnikiem,
twym Siewcą.
Każdą duszę pragnę uprawiać
jak ogród z tysiącem kwiatów
w każej zasiać
jeszcze jedno ziarno Słowa.

W wielu ogrodach
udaje Mi się zasiew,
lecz w nielicznych
pomimo moich zabiegów
i dobrego zasiewu
nie ma teraz owocu.
Ja jednak czekam na owoce
Mego zasiewu.
Wiem,
że kiedyś zakwitną kwiaty
tylko trzeba będzie
poczekać jeszcze na wzrost.

Dlatego proszę ciebie
dziecko moje,
pomóż Mi zasiewać,
pomóż Mi pielęgnować
Moje ziarenko wiary.
Na wzrost nie ma
określonej pory i czasu,
bo "nawet i w starości wydadzą owoc".(Zob. Ps 92, 15)

Tak bardzo
jesteś Mi potrzebny,
taka bardzo
dzisiaj światu potrzeba dobroci,
twej pracy rąk
i poświęcenia dla drugich.
Tak bardzo potrzebuję ciebie
dziecię moje.

Proszę cię
chodź ze Mną na zasiew,
tylu na nas czeka...