Zamyślenie na Uroczystość Trójcy Świętej - rok B Chcę być dla Ciebie, Panie...
Trójjedyna Miłości nasza,
któraś ukochała człowieka
mimo jego wad i słabości.
Uwielbiona bądź!

Abba, Ojcze!
Uwielbiony bądź za dzieło stworzenia
i tchnienie życia z wysoka.(Por. Ps 33, 6)

Boże Synu!
Boski Zbawicielu, Ofiaro Miłości
uwielbiona bądź w każdym sercu
za Święte Cierpienie i dar Miłosierdzia.

Boże Duchu!
Tchnienie Miłości Ojca i Syna
napełniający ludzkie serca swą mocą
by Miłością pałały
uwielbiony bądź.

Trójco z krzyża
codziennych gestów miłości,