Zamyślenie na IV Niedzielę Wielkiego Postu - rok B Chcę być dla Ciebie, Panie...
Drogo nasza
i Światło w ciemności.(Por. J 3, 21)
Bądź i nie opuszczaj nas
słabych i małych.
Bądź dla nas siłą i mocą,
by już nigdy nie zburzono
naszego Jerusalem.(Por. 2 Krn 36, 14)
Wywyższona bądź Miłości z Krzyża
dla naszego zbawienia.(Por. J 3, 14)
Miłości nasza,
uwielbiona bądź na wieki!
Świeć, Jezu, świeć
w mroku naszego serca...
Chwała Tobie, Królu wieków.

Panie mój!
Jaka wielka musi być Twoja Miłość?
Jakże wielkie poświęcenie?
Aż na Krzyż
zaniosłeś nasze słabości.
Obolałe Nogi i zranione Serce
oddałeś w posiadanie
Świętego Drewna.

Panie mój,
uwielbiony bądź!

W dziękczynieniu nie potrafię
wyrazić swej radośći
z Tego daru dla mnie.
Bo czymże jest mój dar podług
bezcennego daru Twego życia?
Małym pyłkiem na wietrze,
kroplą rosy na liściu.

O, Panie mój, pełen Miłosierdzia
dziękuję Ci za pełnię darów (Por. Ef 2, 4)
płynących z Twego serca:
za dar zbawienia,
za dar życia,
za dar Twej Miłości.

Proszę Cię, bądź ze mną zawsze,
w każdej sytuacji.
Nie pozwól
bym w obcej krainie mej słabości
"nad rzekami Babilonu" (Zob. Ps 137, 1)
tęsknił za Tobą.

Pozwól bym zawsze
zbliżał się do Światła,
bo w jasności widzę lepiej,
bo w światłości Ciebie dostrzegam
jak wiosenne słońce.

Wywyższony bądź!
Uwielbiony bądź!

Panie mój,
czy wiesz o tym
jak bardzo chcę być dla Ciebie?

Pomóż mi trwać w świetle...
Dziecię moje!
Córko i synu mój!
Mój Ojciec bardzo umiłował świat, (Por. J 3, 16)
bardzo umiłował!
Posłał Mnie do ciebie,
by pokazać wszystkim
jak bardzo cię kocha,
by pokazać tobie,
szczególnie tobie
jak bardzo cię kocha.

Dziecko moje!
Przecież wiesz,
że Moja Ofiara nie była
na pokaz,
bo cierpienia na pokaz
się nie ukazuje.

Ten Krzyż i ta Ofiara
to Boży dar
dla każdego z was.
Przyjmij Go,
i ukochaj całym sercem.
Krzyż zbawienia,
to przepustka na życie wieczne.
To znak Miłości!
To znak wielkiej Miłości do ciebie.
Z Miłości gwoździe,
z Miłości korona
i Rana w boku.
Z wielkiej Miłości...

Czy wierzysz mi,
że uczyniłem to z Miłości
dla ciebie?

Dziecko moje,
nie zapomnę ciebie
choćbyś był w najciemniejszej krainie,
nie zostawię cię samego,
ale poprowadzę do światła,
do Miłości.

Pójdź do Mego serca!
Do Serca pełnego Miłości!Zapraszam do zakładki /Audio/ na dodatek muzyczny do zamyślenia.