Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Gwałtowny wichrze,
który pragniesz napełnić mnie
Duchem Bożym,
"sprawco wszystkiego we wszystkich... " (1 Kor 12, 6)
Panie mój i Panie nasz
napełnij nasze serca
ogromem Swojej Miłości.
Umocnij słabości moje
Boże mój!
Uwielbiony bądź we wszystkich.
Wszędzie i w każdym.
Amen.

Panie mój!
Jakże chciałbym stanąć
w tym wieczerniku razem z uczniami
być zatopionym w modlitwie serca
i czekać Twego przyjścia.
Ileż musiało być w nich wiary,
ileż nadziei, że przyjdziesz,
że objawisz Siebie.
I objawiłeś
i sprawdziło się zapowiedziane Słowo.

Jakżesz to musiało być
przedziwne przeżycie,
by w głebokiej ciszy
odezwał się szum z nieba
uderzenie gwałtownego wichru,
że aż zbiegli się Żydzi
i usłyszeli coś
co przekroczyło ich umysły.

Duchu mój!
Zesłany przez mojego Mistrza,
napełnij moje słabe ciało
Swoją mocą,
uświęć je,
daj nieocenione, doskonałe dary
daj światłe serce i oczy
daj wrażliwość na dobro i zło.

Boże obdarz mnie tym co najcennniejsze.
Proszę Ciebie,
Panie mój!

Wtedy będę mógł z głebi serca
wołać,
krzyczeć,
każdemu powiedzieć
Panem jest Jezus!
I nie ma innego.

Są panowie tego świata
ale ich władza
trwa tylko przez chwilę,
A Twoja Panie trwa przez wieki.
I nigdy nie będzie miała końca.

Chcę wziąć Twego Ducha
Jezu mój!
Przemawiać na rynkach
dzisiejszego świata
w języku Pocieszyciela.

Z Tobą i dla Ciebie,
bo Cię Kocham...
I będę się tylko w Tobie radował. (Por. Ps 104, 31)


Dziecko moje!
Synu i córko moja!

Pokój Wam!
Staję dziś znów przed wami
przy wszystkich ołtarzach świata
i wołam: "Pokój Wam!".(Por. J 20, 19b)
Nie bójcie się Miłości,
zaufajciem,
czekajcie wytrwale
a dam wam Pocieszyciela,
Który przemieni wasze serca.

Wiem, że nieraz
trwoga napełnia wasze serca,
strach przed przyznaniem się do Mnie,
obawa utraty pracy
i dobrego imienia.

Ja Jestem.
Dzieci moje!
Jestem z wami przez wszystkie dni -
pamiętacie te słowa z zeszłej niedzieli?
I one się nie zmieniły,
One są żywe
wiecznie trwałe.

Drzwi nie są mi przeszkodą
zawsze stanę przy tobie
jeśli zaprosisz mnie do siebie.
Chcę dla ciebie zawsze
dobra
twej miłości,
by też trwała wiecznie
i była święta,
czysta,
bezinteresowna.
To jest cel i sens życia człowieka,
zapamiętaj to
ukochane dziecię moje...

Przychodzę do ciebie
z Duchem Świętym
byś mógł w pełni wołać
że Jestem twoim Panem.
Ja chcę Nim być
dla ciebie i dla każdego
kto kocha Mojego Ojca.

Chcę byś się już nie bał wołać
i uwielbiać Mnie
tam gdzie jesteś i żyjesz.
Odwagi nie bój się!
Ja jestem obok ciebie,
idź i głoś dzieła Boże,
jak niegdyś czyniono to
w Jerusalem.

Duch ci powie
co masz mówić...

Tylko uwierz!