Zamyślenie na IV Niedzielę Wielkanocy - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Pasterzu naszych serc
uzdrawiający nas Krwią ran swoich
objawiający się nam
nie tylko w dzień Pięćdziesiątnicy,
obecny tu i teraz,
Panie nasz!
Bramo życiodajnych darów!
Bądź uwielbiony!

Panie mój!
Stajesz dziś wokół nas
jak dawniej
i przemawiasz
przez Skałę,
na której karty Pisma
ukazywały Twą obecność,
na której powiew wiatru
był darem Pocieszyciela.
Przemawiasz
chociaż Piotr - Skała
został wezwany przez Ciebie
do radości niekończącej się przez wieki
i raduje się,
że jest z Tobą
i błogosławi nas
ze swego okna wraz z Ojcem.

Przemawiasz do nas
jak przed wiekami
i wskazujesz na
Bramę
Nieskalaną
Czystą
Miłosierną.

Bramę,
która prowadzi do jednego celu
do Ojca i Ducha...

Panie mój!
Tyś jest mą Bramą
Tyś moim wybawieniem.
Bądź moim Pasterzem,
prowadź mnie tam gdzie
z Tobą mogę odpocząć,
gdzie będę bezpieczny
i "namaść mi głowę olejkiem... " (Zob. Ps 23, 5b)
by dobro mogło we mnie zwyciężać,
by miłość Twoja
była tylko miłością,
a dobroć dobrocią...

By Skała,
której świadkiem byłem
Skałą była
a Nauka Jego
nie zginęła
i przetrwała
najtrudniejsze chwile.

Pomóż mi Panie
być tylko z Tobą
i służyć tylko dla Ciebie...

Dziecko moje!
Synu i córko moja!
Ja Jestem Pasterzem!
Ja Jestem Bramą!
Tylko Moja Miłość
może ciebie zbawić.

Tylko Moje Słowo
przyniesie ci ukojenie,
orzeźwi twoją duszę (Por. Ps 23, 3a)
Jeśli będziesz ze mną
dobroć i łaska
będzie mieszkać
w sercu twoim.(Por. Ps 23, 6a)

Jeśli chcesz
spotkać największą Miłość
musisz wejść
przez Bramę,
którą Ja Jestem.
Trzeba przez Nią przejść
nie można Mnie ominąć,
nie zauważyć.

Jeśli tylko chcesz,
jeśli tylko chcesz moje dziecko.

Trzeba przez Nią przejść!

Zaczniesz od chrztu
wchodzić na drogę ze mną
potem każda spowiedź
Brama Miłosierdzia
i Kościół
droga ku Bramie,
Tej Jedynej
i Najświętszej.

Jam Jest Bramą!

Proszę nie omijaj Jej,
nie idź na skróty
bo wtedy nigdy nie dojdziesz
do Mnie.

Chcę ciebie prowdzić
po właściwych ścieżkach (Por. Ps 23, 3a)
bo zależy mi na tobie
dziecko moje!

Zapraszam wejdź
przez Bramę
do Mego Królestwa...