Zamyślenie na II Niedzielę Wielkanocy - Rok C Niedziela Miłosierdzia Bożego Chcę być dla Ciebie, Panie...
Jezu mój,
Młosierny mój Zmartwychwstały Panie,
Ty, który ożywiasz nasze serca,
jak serca Apostołów.
Daj Panie, by Twa Miłość
napełniła moje biedne serce,
bym też świadczył o Tobie,
bym otrzymał Twą łaskę...
Panie mój,
przepal mnie swoją miłością,
swą potężną Miłością i Miłosierdziem.
Choć niegodny jestem,
wiesz Panie o tym...

Boże!
Jakże Ci dziękuję ześ Miłosierny,
żeś taki Dobry.
Bądź moją mocą i pieśnią
stań się moim Zbawieniem.
Panie mój,
wiem, żeś Jezus, Mesjasz
wiem że jeśli Ciebie miłuję,
miłuję też Twego Ojca.
Ojcze mój!
Wielbić Cię chcę w mych słowach,
w mych myślach,
moich czynach.
Jezu, Ty dziś stajesz przed nami
i mówisz po trzykroć: "Pokój wam! "
Jakże dziekuję Ci za ten pokój,
który często gdzieś ucieka mi w życiu,
ale wiem, że znajduję Go tylko w Tobie
Jezu mój!
Nieraz Panie
zachowuję się jak ten Tomasz
z dzisiejszej Ewangelii,
żądając znaków Twej chwały.
Wybacz mi moje niedowiarstwo...


"Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli... "
Niech tak będzie Panie jak Ty chcesz,
bo Cię kocham,
bo chcę być dla Ciebie, Panie...

Panie mój,
Królu,
jak mam dziękować za Twoje Miłosierdzie?
Pomóż mi bym godnie dziękował
za to, co od Ciebie otrzymuję.
Za Twe dary dla mnie jak mam Ci dziękować?
Za życie, jak mam Ci dziękować?
Za każdy dzień jak mam Ci dziękować?
Za Miłość Twoją, którą mi dajesz...
Boże, Panie mój
niech Cię wielbi moje serce,
za wszystko co od Ciebie codziennie
otrzymujemy,
boś tego godzien,
boś pełen Miłosierdzia.
Niech dusza moja
w ten dzień Miłości
dziękuje Ci...