Zamyślenie na II niedzielę po Bożym Narodzeniu - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Wszechmocne Słowo Boga,
Mądrości Świata,
Stwórco wszelkiego stworzenia,
Słowo Wcielone,
niech będzie uwielbione zawsze,
w każdej chwili naszego życia.
Amen.

Panie mój,
Mądrości moja,
tak bardzo chciałbym
Tobie tyle powiedzieć...
Minęły uroczyste celebry
pamiątki Twego Narodzenia,
Twego przyjścia na ziemię.
Ale Ty rodzisz się zawsze
w naszych sercach
bądź uwielbiony za dar
nieustannego rodzenia się w nas
prostocie naszych serc.
I choć czas kolęd skończy się niedługo
to zawsze one brzmieć będa w nas
całą mocą i siłą,
"Bóg się rodzi, moc truchleje",
"Gloria in excelsis Deo"...

Panie mój,
przyjmij moje wołanie
na Twoją cześć
i niech ono trwa jak najdłużej,
by cały świat radował się z Twego narodzenia,
przyjścia na ziemię,
by zbawić każdego z nas.
Radować się chcę,
"boś mnie wybrał,
przed wiekami
abym był święty i nieskalany" (Por. Ef 1, 4)
Cóżem uczynił
Panie mój, że mnie tak wyrózniasz?
Dlaczego właśnie mnie?
Takiego słabego i grzesznego?

Proszę Ciebie
o Ducha mądrości,
światłe oczy
i serce pełne nadziei,
by rozumiało
powołanie, którym mnie obdarzyłeś...
Panie mój,
Dziecię Drogie
pozwól
spoglądać na Ciebie
jak najdłużej,
sercem ukochać
nadzieję umocnić,
dostrzec na każdej Mszy Świętej,
i przyjąć Ciebie do serca
i nikomu nie oddać...


Dziecko moje!
Córko i Synu mój...
Wybrałem właśnie ciebie
takiego jakim jesteś
do tej szczególnej misji,
do służby mojemu Ojcu.
Wybrałem ciebie,
bo cię kocham.
Chcę byś był moim
umiłowanym dzieckiem.

Dlatego przyszedłem na świat
jako Słowo Wcielone,
w którym było Życie,
pełne światłości...
Przyszedłem by zaświadczyć
o Miłości do Ciebie
i dlatego pokonałem tyle upokorzeń
tyle niesprawiedliwości,
odrzucenia przez swoich...

Dla ciebie
stałem się Człowiekiem
będąc jednocześnie Bogiem,
dla ciebie...
Chciałem, by Ci było lepiej
byś mógł potem
cieszyć się spoglądaniem
na Mnie i Mojego Ojca
umocniony Duchem Pocieszycielem.
To wszystko dla Ciebie!
"Et Verbum Caro factum est".

Dla Ciebie stało się...
Proszę Ciebie uwierz w to!
Wtedy otrzymasz
i "ducha mądrości,
i światłe oczy serca,
by rozumieć
czym jest nadzieja twojego powałania"
(Por. Ef 1, 17-18).
Trzeba tylko byś uwierzył,
klęknął na Mszy świętej
i po prostu sercem uwierzył...