Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Chcę być dla Ciebie, Panie...
Żyjący do wieków,
nie mający początku ani końca
przez Którego
wszystko się stało,
bądź uwielbiony!
Chwalebne Światło
świecące w ciemnościach, (Por. J 1, 5)
bądź uwielbione!
Przemawiający nieustannie
do nas przez znaki czasu, (Por. Hbr 1, 1)
bądź uwielbiony!
Królujący teraz i zawsze.(Por. Iz 52, 7)
Amen.

Panie mój!
Jakże się cieszę,
że skończył się czas czuwania,
i wyglądania Ciebie
zza zasłony doczesności.
Teraz już Jesteś,
żywy i prawdziwy pośród nas,
jak w Uczcie Miłości
sprawowanej na wszystkich ołtarzach świata.
Każdy może się cieszyć
pamiątką Twego przyjścia na ziemię,
napełnienia serc naszych Twą Miłością.

Dziś nieporadnie składam ręce
i dziękuję Ci za cud
Twojego Narodzenia,
za cud cudów tego świata,
którego nikt przed Tobą nie dokonał
i nie dokona nigdy więcej.
Boże mój!
Ta moja nieporadność
wynika z tego, że patrząc na Ciebie,
Twą wielkość i Świętość,
widzę jak bardzo jestem mały
i niedoskonały.
Jak wiele we mnie jest
słabości, które muszę
z siebie wyrzucić,
by zagościła Twoja Miłość.

W tej mojej serdecznej szopce
pragnę byś zamieszkał,
Ty - Logos - Pan!
Boś życiem jest,
Światłem dla ciemności moich myśli,
Prawdą pośród moich zafałszowań.
Króluj we mnie,
w moim życiu.(Por. Iz 52, 7)
Panem bądź moich czynów,
Mesjaszem moich wypowiadanych słów.

Pragnę dziś biec do mego Betlejem
byś nie błąkał się
po uliczkach, karczmach, przytułkach,
ale zamieszkał we mnie,
byś nie był odrzucony,
bo przyszedłeś do swojej własności...(Por. J, 1, 11)

Nie chcę Cię stracić, Panie...


Dziecko moje!
Córko i synu mój!
Nie bójcie się!
Oto Jestem pośród Was,
pełen Miłości i Dobroci.
Przychodzę do Ciebie dziecko moje,
jako mały i bezbronny,
zrodzony w lichej stajence,
bo Mnie inni nie przyjęli.
Wiem, że ty jesteś inny,
że chcesz bym zagościł
w twym sercu.

Dziecię moje!
Dziękuję ci za zaproszenie,
za to, że przygotowałeś dla Mnie
kącik w swym sercu,
bym mógł zamieszkać.
Pragnę ci dać
siłę i moc,
byś jeszcze bardziej
stawał się dzieckiem Boga,
naszego Ojca, który jest w niebie.

Raduj się synu i córko moja,
z Mego przyjścia,
z tego, że na nowo pragnę
obdarzyć cię
Miłością,
Życiem,
Światłością.

"Na świecie było Słowo... " (Por. J 1, 10)
Pamiętaj,
że było i Jest
i nigdy nie przestanie istnieć.
To Słowo ma moc!
Poddaj się tylko Temu Słowu
a zobaczysz
ile jeszcze szczęścia cię czeka,
ile Miłości.

Pozwól tylko rodzić się w Twym sercu!
Ciągle, na nowo...