Zamyślenie na V Niedzielę Wielkiego Postu - Rok C Chcę być dla Ciebie, Panie...
Miłosierdzia pełen,
Miłości pełen,
Dobry Pan.

Boże Panie mój,
Zapomnij moje odejścią,
zapomnij to co było złe we mnie
i zacznij we mnie rzeczy nowe . Por. Iz 43,19
Zacznij we mnie nowe życie.
Niech tak będzie,
Panie, Boże...

Jak wielkie rzeczy Ty czynisz nieustannie?
Jak wielkie rzeczy dokonują się w moim zyciu,
i jak wiele dobra i miłości.
Życia mego nie starczy,
by wyliczyć to wszystko
co dla mnie robisz Boże Miłości.

Dziś proszę,
byś ciagle odmnieniał moje zycie.
"...Odmień nasz los, Panie..." Zob. Ps 126,4
Proszę odmień!
Dziś, gdy patrzę na moje życie
i wszystko co zrobiłem,
uważam to wszystko za śmieci
jak Paweł z listu do Filipian.
Wszystko to śmieci
jeśli Ciebie nie ma w tym wszystkim,
jeśli nie ma Ciebie w moim życiu,
jeśli Ciebie nie ma!
Może powinienem biec,
pędzić na wyznaczoną metę,
by tam zdązyć zobaczyć Ciebie,
bo, Tyś mą nagrodą i innej nie chcę.

Tylko ile jeszcze potrzeba czasu,
by tę nagrode zdobyć?
Ja grzeszny i słaby oskarżam i oceniam innych
Jakbym sam był doskonalszy.
A przecież tak nie jest.
Ile razy brałem kamień, by rzucić...
Ile razy?
Ile razy ten kamień ranił innych?
Ile razy ranił i mnie samego?
Ile razy ranił Ciebie?
Boże...
Panie, wybacz mi...
Wybacz mi moje słabości,
moje odejścia...
Ta Miłość nie ma końca
Dziecko moje!
Córko i synu mój!
Nie rzucaj kamieniem,
bo ranisz.
Nie rzucaj kamieniem,
bo krzywdzisz.
Nie rzucaj kamieniem,
bo cierpienie świata potęgujesz.

Przecież wiesz jaki jesteś?
Wiesz, że słabości i ciebie nękają.
Więc z pokorą
podchodź do twego bliźniego.
Nie uważaj się za kogoś większego,
mającego władzę.
Nie myśl,
że dokopiesz swemu bratu
i przez to świat oczyścisz.
Bo takim ciosem
ranę jeszcze większą zadajesz
i stajesz się
jak ci co kobietę przyprowadzili
na spotkanie z Moją Miłością.

I przed tobą piszę na piasku
twe przewinnienia.
I przed tobą staję ze słowem miłosierdzia.
Czekam na twoją reakcję,
na otwarte serce,
życzliwość i szczerą rękę.
Nie czekam na twe kamienie,
bo jeśli rzucasz
to jesteś nieszczery,
zafałszowany i obłudny.

Czekam
na rzucone kamienie na ziemię
i odejście w milczeniu.
Czas na zmianę w tobie
i przez ciebie.

"...I ja ciebie nie potępiam.
- Idź, a od tej chwili już nie grzesz..." Zob. J 8, 11
Ego te absolvo a peccatis tuis...