Zamyślenie niedzielne na III niedzielę adwentu - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Roso z nieba,
Królu nieustannego oczekiwania,
Wybawicielu nasz,
przemawiający z Syjonu
bądź uwielbiony...

Panie mój,
w niedzielę radości
oczekiwać coraz bardziej
chcę Twego przyjścia,
przyjścia miłości,
przyjścia przemiany,
przyjścia Ciebie
do mego życia,
moich myśli
i pragnień.

"Przybądź, o Panie, aby nas wybawić" (Por. Ps 146),
przybądź ze swoją miłością,
z dotykiem ciepłych rąk
z ożywacza rosą,
która pustynię mego serca
przemieni w kwitnącą polanę...
Przybądź do mnie Panie
i pomóż otworzyć moje oczy,
bym nie był już niewidomym,
daj bym słyszał
każde Twoje Słowo,
każde wołanie.
Niech ustapi smutek
i wzdychanie na cały wszechświat
a stanie się radość i szczęście.
Proszę Ciebie,
Panie mój!
Królu mojego życia, mojej duszy.

W tym oczekiwaniu
pomóż mi bym w cierpliwości
trwał w świętym "adventus",
tak jak prorocy,
którzy przemawiali w Twoje Imię.
Daj Panie,
bym przy końcu mojego oczekiwania
mógł powiedzieć:
"Sum paratus ad adventum Domini"
Jestem gotowy...
Jestem tylko kruchym
glinianym naczyniem,
potrzebuję Ciebie, Panie,
byś mnie umocnił
i uczynił trwałym naczyniem
gotowym na przyjęcie Twej łaski.
Panie mój!
Jestem gotowy...
Przyjmij mnie.Dziecko moje!
Synu i córko moja.
"Odwagi! Nie bójcie się! (Por. Iz 35,4)
Jam Jest.
Czuwam nad każdym moim
umiłowanym dzieckiem,
czuwam nad Tobą,
byś nie pobłądził,
byś nie zagubił się
w tym zabieganym świecie.

Wiem, że masz wątpliwości
że szukasz ciągle kogoś,
kto ci powie
prawdę o Twej przyszłości,
o sobie samym,
szukasz swoich proroków,
swoich mesjaszy...

Pytasz się dziecko moje
czy Ja Jestem Tym,
który ma przyjść?
Czy Ja Jestem
twoim wybawieniem?

Dziecko moje!
Mój Wysłaniec
przypomina Ci o tym
w tej drodze adwentu,
pamiętaj o tym...
On Mi przygotował drogę,
między niewiastami nie ma większego,
uwierz mi.

Jeśli chcesz przekonać się
czy Ja Jestem
Tym oczekiwanym,
przyjdź do mego domu
i popatrz,
że naprawdę Jestem,
że naprawdę przychodzę
dla ciebie i do ciebie,
byś żył w radości.
Proszę ciebie
uwierz we Mnie,
ani na chwilę nie wątp,
że Nim Jestem,
proszę ciebie,
a będziesz błogosławiony...
Chcę cię karmić
chlebem do sytości,
tylko uwierz.
Dziecko moje...