Zamyślenie niedzielne na I niedzielę adwentu - rok A Chcę być dla Ciebie, Panie...
Władco Jeruzalem,
Panie Pokoju,
Królu Paruzji!

Pomóż mi żyć w pokoju
Twoim pokoju, Panie.
Tyś sam jest
przeogromnym pokojem,
nieogarnioną miłością,
szczęściem,
dobrem...
Za wszystko bądź uwielbiony!

Panie mój!
Słowo Twoje z Jeruzalem
płynie jak rzeka
zalewająca
pola i lasy.
Oby zawsze
zalewało nas Twoje Słowo,
Słowo Wszechmocnego,
które nie czyni
szkody, nieszczęść...
Ono jest,
ono zawsze skłania nas
do myślenia
i postępowania drogą prawdy.

Panie Dobry - z widzenia Izajasza -
daj, by narody
nie zaprawiały się do wojny,
by chodziły w światłości Twojej, (Por. Iz 2, 5)
tak bardzo jej dzisiaj potrzeba...

Tak bardzo tej światłości potrzeba
udręczonej Ukrainie!
Tak wielu braci i sióstr
których znam,
od których otrzymałem tyle dobrego
jest w trudnym położeniu
i ci w Ługańsku, Charkowie, Kijowie, Lwowie...
Wszyscy oni
potrzebują Twojego światła,
Twego pokoju!
Przyjdź im z pomocą,
ze Swoim Słowem
Światłem Ducha.

Pokój z Tobą Bracie i Siostro,
"Pokój z Tobą" (Por. Ps 122)
Daj Panie, byśmy wszyscy żyli
w świetle prawdy,
w świetle Twojej Miłości...
W Twoim pokoju!
Dziecko moje!
Synu i córko moja
zawsze przychodzę do Ciebie,
w każdej myśli, która zjawia się
podczas Mszy świętej,
podczas czytanego przez Ciebie
Słowa Pisma Świętego...Jestem,
nie wątpij w to,
bo "Ja Jestem"...

Pamiętaj dziecko moje,
że całe Twoje życie
jest oczekiwaniem
na spotkanie ze Mną,
z Moim Ojcem,
Duchem Prawdy, Światła i Pokoju.
Wiem,
że nieraz Ci tego pokoju brakuje,
bo różne sprawy tego świata
bardzo Ciebie absorbują...
Wiem o tym!
Ale ty czuwaj,
dziecko moje czuwaj!
Nie wiesz kiedy przyjdę,
kiedy stanę przed Tobą
by Ciebie zabrać do Siebie...
Zatem wiesz, że jestem z Tobą,
uwierz Mi
i dlatego staraj się być zawsze gotowym.
Po prostu bądź gotowy...
Jeśli posłuchasz mnie
dam ci wiele,
wszystko ci ofiaruję.
Tylko nie zmarnuj tej szansy!
Nie zmarnuj!
Dziecko moje...
Zaczął się adwent
twojego życia na spotkanie ze mną,
ciesz się i raduj.

Panie mój!
Okaż mi łaskę swoją
i daj mi swoje zbawienie... (Por. Ps 85, 8)