Zamyślenie na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego - Rok C Chcę być dla Ciebie, Panie...
Boże mój,
Chryste Zbawicielu,
Dawco przeogromnej Miłości!
Przez Ciebie
w ten szczególny dzień,
dzień Zesłania Ducha Świętego
wlej w moje
serce
Świętego Parakleta,
Ducha Świętego.
Niech pomoże mi w realizowaniu
i ukazaniu w świecie
siedmiu darów:
mądrości, rozumu, rady, męstwa,
umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.
Napełnij mnie znów
Duchem Świętym
jak kiedyś
przy udzieleniu mi sakramentu dojrzałości.
Tak, bym nie przestawał wołać o Tobie
spotkanym ludziom,
bo nikt bez pomocy Twego Ducha
nie powie Panem jest Jezus...
"Wszyscy jesteśmy ochrzczeni w Jednym Duchu" Por. 1 Kor 12, 13.
Panie wszyscy jesteśmy...by stanowić jedno,
bo tak Ty chciałeś
gdyś był pośród nas!
Ty jesteś pośród nas,
wierzymy w to głęboko,
bo Duch Boży pomaga nam
na nowo spojrzeć na Ciebie,
wyznać wiarę w Ciebie...Panie mój,
daj mi Tego Ducha
Ducha Miłości,
Ducha Świętego,
bym dzięki Jego mocy czynił wielkie rzeczy
bym mógł wołać w sercu swoim
Tyś Panie
Bogiem jest,
Panem moim jesteś.
Moja dusza pragnie Ciebie całym sercem
tak jak łania pragnie wody ze strumieni.
Tylko Tyś jest moim pragnieniem.
Chcę Ciebie uwielbiać,
bo tylko Tyś mocą mą
a Twoja wola niech się stanie
moja wolą.
Tak niech będzie
tak niech się stanie,
bo Duch Twój
we mnie jest.
Uwielbiam Cię za to
Panie mój...