O wierszach księdza Jana  Jestem bardzo wdzięczny tym, którzy pisali recenzje i artykuły o moich wierszach. Stale się od nich uczę. Zdarzało się jednak, że omawiając moje wiersze pisano o dialektyce, antynomiach, Pascalu, Heraklicie, Heglu, koegzystujących realiach. Przeraziłem sięOtworzyłem tom moich wierszy i natrafiłem na takie teksty:
polna myszka siedzi sobie, konfesjonał ząbkiem skrobie
kto bibułę buchnie, temu łapa spuchnie
siostra Konsolata, bo kąsa i lata
rysowałem diabła bez rogów, bo samiczka
i uspokoiłem się.

(Z Elementarza dla najmłodszego, średniaka i starszego, ks. Jana Twardowskiego) c4^bc^c5^cb^85^be^b