Wiem, ale... Podczas kazania przeciwko kalwinizmowi święty Franciszek Salezy wdał się w dysputę z kapłanem tego wyznania. Ten ostatni, pragnąc zbić Franciszka z tropu, spytał w pewnym momencie:
-A gdyby ksiądz został spoliczkowany, co by ksiądz uczynił?
Święty uśmiechnął się na tę prowokację i po chwili odparł:
- Doskonale wiem, co powinienem uczynić, ale co bym uczynił, nie wiem.


www.wiara.pl