Dla Ciebie... Zwierzę się tobie tylko wytrwaj wiernie Pozwól pomogę Ci i razem poniesiemy ten krzyż.
Do nieba bram dotrwamy i nigdy się nie poddamy.
Choć życie jest czasem trudne i złe
to nie martw się, bo Bóg przy Tobie jest.
Gdy upadniesz i myślisz, że On nie słyszy Cię
to zawołaj raz jeszcze, a On napewno pocieszy Cię.
Krzyże są różne: duże i małe.
lecz zawsze pamiętaj by wznieść w górę dziękczynienie
za Twego krzyża niesienie.
I noś go z radością i daj innym przykład,
że nie jest on ciężki, lecz lekki jak piórka.


Wiola z Rumi