Jakże piękny jest świat... Zwierzę się tobie tylko wytrwaj wiernie Jakże piękny jest świat, jakże piękne jest życie, gdy umiemy żyć z Bogiem i w Bogu. Kiedy serc naszych dar Jemu złożyć dziś chcemy, kiedy miłość swą mamy dla innych. Jakże piękny jest świat, jakże piękne jest życie, kiedy Jezus jest nam Przewodnikiem. Gdy prowadzi nas sam pośród człowieczych dróg; drogą prostą, jedyną, prawdziwą. Jakże piękny jest świat, jakże piękne jest życie, gdy idziemy tą drogą jedyną. Z oczu bije nam blask, w sercach pokój jest wciąż - bo Pan Jezus wśród nas dziś zamieszkał.


Basia z Rypina, 1981