Nawrócenie Zwierzę się tobie tylko wytrwaj wiernie Panie mój, przychodzę do Ciebie, klękam przed Twym Boskim Majestatem wierząc, że Ty zawsze mnie wysłuchasz, zrozumiesz i przebaczysz. Przytulisz mnie do Najświętszego Serca swego, które nigdy nie przestało bić ku nam miłością. Znowu jak niegdyś będę Twoim dzieckiem. W dowód swej wdzięczności ofiaruję Ci to co mam najdroższe swe serce, serce czyste i płonące ku Tobie miłością. Serce, w którym Ty zamieszkasz. Będę radosna ale jednocześnie świadoma źródeł tej radości. Będę szczęśliwa, bo Ty będziesz ze mną i we mnie. Boże mój jestem stworzeniem grzesznym, niegodnym Twych łask i Twojego miłosierdzia. Stworzeniem, które czasami gubi się i zatraca w mrokach swej niedoskonałości. Lecz Ty, nie dopuścisz do tego bym zagubiła się bezpowrotnie; zawsze podasz mi swą silną i pewna dłoń. Wtedy znowu zawołam: Wierzę, że Ty zawsze mnie wysłuchasz, zrozumiesz i przebaczysz.


Basia z Rypina, 1980