Alleluja! Alleluja - za nowy dzień!
Alleluja - za światło i cień!
Alleluja - za sen i marzenie!
Alleluja - za ból i cierpienie!
Alleluja - za łaskę Twą,
którą obdarzasz słabość mą..
Alleluja - za przyszłość mą
i za nieznane, co przyjdzie z nią.
Alleluja! Alleluja! Alleluja!Krystyna z Izraela, 11.03.1995