Poranna pieśń Z pierwszym dnia brzaskiem, gdy się ukaże
w różane szaty zdobiąc ten świat,
przed Twe o Panie święte ołtarze
modłów mych kornych niosę Ci kwiat.

Do Twego Tronu na jasnym niebie,
skąd rządzisz światem i ludem Twym
błagalny wzrok mój wznoszę do Ciebie
wierząc o Panie żeś Ojcem mym.

Z tą wiarą w duszy słodka i błoga
od sideł czarta niosącą broń,
z poddaniem czoła i serca trwoga,
wielbię Twą wielką i szczodrą dłoń.

Kiedy tylko ludzki ród żyje
Ja radbym głosić Twą chwalę i cześć
boś dał mi radość, którą serce bije
I dyszy hart by trudy mogła nieść.


O. Pro - misjonarz


Krystyna z Izraela