Popielec w Ziemi Świętej Jednego pragne: Służyc Tobie Panie Ucichły już radosnych kolęd chóry
Wielkiego Postu pokuty nadszedł czas
Przyroda się, budzi błękity bez chmury
Lecz to czas rozmyślań, to skupienia czas.

Bielą się kwiatem migdałowe drzewa,
Zwiastuny wiosny, co szybko się zbliża,
"Ponad śnieg wybielisz" tych, co się ukorzą
Kiedy przez pokutę zbliża się do Krzyża.

Powietrze przepełnia woń kwietnych cytrusów,
Hałasują ptaki, szczebiot cisze pruje
Lecz to czas rozważań o Męce Chrystusa
Ponad wszystkie sprawy wciąż ta myśl się snuje.

Udziel światła Twego przez Twą Mękę Chryste,
Tym wszystkim, co jeszcze Prawd Twoich nie znają.
Niech olśnią ich Panie Twe Słowa wieczyste
I niech nawróceni Ciebie pokochają...

A ja niech pamiętam wszystkie Twe przestrogi
Nawet wśród cierpienia ponad siły moje,
Nie pozwól bym Panie z Twojej zeszła drogi
I niechaj przy Tobie zawsze wierna stoję...

Posłowie(z pieśni):
"I choćby światła zbrakło na mym niebie,
Ożywczej wiary nie wygaśnie zdrój,
W ciemności nawet serce znajdzie Ciebie
Miłości Wieczna Boże mój. "


Krystyna z Izraela, 21.02.1996 r.