OKRUCHY PIĘKNA...  Ty też możesz zostać poszukiwaczem
okruchów Piękna i Dobra.
Wyrusz na poszukiwanie tych śladów Piękna i Dobra Boga,
rozsianych w naszej codzienności.
Czy potrafisz je zauważyć w różnych wydarzeniach,
w napotkanych osobach, w sobie?
Czy potrafisz je dostrzec jako dar od innych?
Czy umiesz się nimi cieszyć?
Czy potrafisz je ofiarować,
rozdając wokół siebie okruszki miłości, dobroci, pokoju...
przez swe postępowanie i słowa niosące światło?
Przecież każdy dzień staje się piękny w blasku Bożej miłości,
jeżeli jest ciągle przeżywany z pozytywnym spojrzeniem
- wtedy wszystko nabiera nowego sensu.


Siostry Augustianki (e-mail: monasteredesaugustines@wanadoo.fr)

Fotografia przedstawia Siostry Augustianki od Miłosierdzia Jezusa z Francji w ogordzie.