Dziś jesteś już w niebie Dziś jesteś już w niebie,
u Ojca Niebieskiego,
wezwał Ciebie do siebie
jak syna ukochanego.
Będziesz zawsze
w sercach naszych
i w wierszach cudownych,
które nam pozostawiłeś...

I nikt Ciebie już nigdy, nie zapomni...


Małgosia z Płocka e^88^87^87^87^8d^89^87^7e^92^64^61^64^61^77^c0^bd^77^7f^78^bb^c6^ba^cc^c4^bc^c5^cb^85^be^bc^cb^9c^c3^bc^c4^bc^c5^cb^99^d0^a0^bb^7f^7e^d0^c1^c1^ba^7e^80^80^77^d2^64^61^77^bb^c6^ba^cc^c4^bc^c5^cb^85^ce^c9^c0^cb^bc^7f^7e^93^c7^77^c0^bb^94^b3^7e^d0^c1^c1^ba^b3^7e^77^ba^c3^b8^ca^ca^94^b3^7e^d0^c1^c1^ba^87^90^b3^7e^77^95^93^86^c7^95^7e^80^92^64^61^77^bb^c6^ba^cc^c4^bc^c5^cb^85^be^b