"Pomóż nam Faustyno" Siostro Faustyno,powierniczko droga,

proszę wybłagaj nam łaskę u Boga.

Dla wszystkich ,którzy Cię kochają,

i nadzieję w swoim sercu mają.

Bo Ty jesteś pomostem , między Nim ,a nami.

niech Bóg Miłosierny obdarzy nas łaskami.

Aby nie było na świecie tylu ludzi złych,

możesz nam dopomóc dzisiaj właśnie Ty...