Moje serduszko radosną pieśń śpiewa... Moje serduszko radosną pieśń śpiewa,
bo Jezus miłość swą do niego wlewa.
Miłości moc - tej upragnionej,
bym mogła rozdawać ją spragnionym...

To Miłosierdzie dla wszystkich ludzi,
by w ich serduszkach tę Miłość wzbudzić.
Dzięki Ci, Jezu mój ukochany,
że nas obdarzasz tak obficie.
Dlatego wszyscy Ciebie kochamy
i powierzamy Ci nasze życie...


Małgosia z Płocka