"Przeniknij mnie Swoją Miłością..." Przeniknij mnie Swoją Miłością,
ogarnij mnie swoją Światłością,
niech trwam w Tobie na wieki
o Panie mój...
Dziś wiem, że mogę zrobić wszystko,
Duch Święty przepełnia mnie.
W mej duszy jest ogromna radość,
bo miłość Boża ogarnęła mnie.
Dziś czuję, że mogę przenosić góry,
Dziś mogę zrobić wszystko.
Czuję w duszy uniesienie,
bo wiem, że jesteś blisko.
Czuję jak Twe święte promienie
przenikają mnie...
Na myśl o Tobie Jezuniu
radosny hymn śpiewa serce me.
Cudowną pieśń o miłości
do Ciebie, o Panie mój...
Niech Twa miłość w nas wszystkich zagości,
bo Ty ukoisz w sercach każdy ból.
Bo Ty jesteś Światłością,
bo Ty jesteś świata Król...


Małgosia z Płocka