Zadumanie O nasz Jezu ukochany,
Dziś my wszyscy Cię błagamy
Na Twe niezliczone rany,
I cierpienie Ci zadane przez człowieka
Miej nad nami zmiłowanie,
Dziś błagamy cię
W chwili smutku i zadumy
Nad Twymi bolesnymi ranami
Do Twego Miłosierdzia się uciekamy
Wybacz nam o Panie nasze przewinienia
I wskaż wszystkim drogę co wiecznego zbawienia.".


Małgosia z Płocka