Tak jak chmury... Tak jak chmury płyną po niebie,
tak moja miłość jak pieśń
wypływająca z serca płynie do Ciebie
Ojcze Święty, który jesteś w niebie.
Pieśń o przesłaniu pokoju i miłości,
które przekazałeś dla całej ludzkości


Małgosia z Płocka