"Siła i moc modlitwy"
Moje refleksje i rozmyślania

Największą energią na świecie jest modlitwa,
cudowna,szczera z głębi serca płynąca ...
ponieważ taka modlitwa przybliża nas
do Boga i łączy z wiecznością.
Modlitwa jest najsilniejszym
i najpiękniejszym aktem w życiu człowieka .
Koncentruje nasze myśli skierowane ku Bogu,
a ludzkie uczucia i ludzką wolę łączy w jedno.
Taka szczera i z głębi serca płynąca modlitwa jest potężna,
ponieważ może dokonać cudów ja to wiem...
Kiedy się modlimy to kierujemy swój umysł ,
serce i ducha do Boga nawyższego w Trójcy Świętej.
Otrzymujemy dary Ducha Świętego ,
a serca są wypełnione Bożym Miłosierdziem.
Nie ma nic większego w życiu jak modlitwa ,
ponieważ łączy ze sobą zalety miłości ,mądrości,
prawdy sprawiedliwości,cnoty i Miłosierdzia.
Modlitwa jest językiem miłości,idąc do Boga z taką modlitwą
upodabniamy się do drzewa o dojrzałych owocach.
Nasze życie zawiera się w modlitwie.
Po szczerej,z głębi serca płynącej modlitwie twarzebr
takich ludzi jaśnieją,jednocześnie w ich duszach
dokonuje się pewna przemiana...
Gdy człowiek postawi czynienie dobra jako
postawę swojego życia,
zauważy,że jego zdolności do modlitwy zjawiają się
jako coś naturalnego i taka modlitwa jest spontaniczna ...
Wtedy srce i dusza człowieka
,,zakwita jak drzewo tysiącem wonnych kwiatów'
Dla takiego człowieka zło nie istnieje,
jest dobrze nastawiony do wszystkich ludzi
Emanuje z niego radość,taka cudowna wewnętrzna radość ,
która pozwala przenosić góry,
i która sprawia ,że rzeczy niemożliwe stają się wtedy możliwe...
Bo człowiek w którego sercu jest miłość do bliźniego i modlitwa ,
ze wszystkiego się cieszy,za wszystko dziękuje i każdemu chce pomagać,
wszędzie Widzi ducha Bożego,który pracuje i pomaga.
To budzi w nim pragnienie,aby i on sam pracował i dawał siebie innym...
W modlitwie człowiek obcuje z Bogiem i przyjmuje Boskie prawa,
pragnie modlitwą pomagać innym,którzy jej potrzebują.
Taka modlitwa ,to modlitwa wstawiennicza ,
która uprasza łaski u Boga dla innych ludzi.
Taki człowiek wierzy w cudowną moc modlitwy i niejednokrotnie
otrzymuje wiele łask od Boga dla siebie i dla tych osób
za które się modli,
często modli się o uzdrowienie chorych i takie uzdrowienia uprasza...
Bo jak kiedyś pisałam w swoim wierszu o mojej modlitwie ,
,,że wiara czyni cuda i dla mnie stał się cud,
bo moje prośby i modlitwy zostały wysłuchane Boże ,Jezu ukochany "
W prawdziwej modlitwie człowiek łączy się z Bogiem
i bez tej łączności i bez rozmyślania o wielkich i pięknych rzeczach
nie mógłby się podźwignąć.
Modlitwa szczera i z głębi serca płynąca
może być prośbą o zesłanie nam Ducha Świętego,
który może zmienić oblicze najbardziej zatwardziałego serca ,
może odblokować duszę i otworzyć na Miłosierdzie Boże...


13.XI.2004 r