"Zapalmy światło w sobie" Zapalmy światło w sobie, potem zapalmy je w innych .
Podobnie jak światło rozprzestrzenia się po pokoju od jednej świecy do drugiej,
tak samo my powinniśmy rozprzestrzeniać miłość
od serca do serca.
Na drodze do Boga zawsze będą wzniesienia i góry,
które należy pokonywać ,
a służenie i miłość do bliźniego—
to właśnie służenie i oddawanie czci Bogu.
Marzę o powszechnym szczęściu dla wszystkich ludzi.
Bądźmy dobrymi dla siebie! — Czyńmy dobro!
Człowiek może wyznawać dowolną religię,
podążać dowolną drogą lub zajmować się dowolną praktyką,
lecz powinien być dobry i współczujący.
Służenie ludziom to najlepsze służenie Bogu.
Moje hasło —
"Praca i szacunek dla drugiego człowieka
jest oddawaniem czci Bogu".
JEST tylko jedna droga zbawienia ludzkości
— to droga przemiany serc ludzkich,
w jakikolwiek sposób czynimy dobro innym,
uszczęśliwiajmy ich,
a złe myśli nigdy nie pojawią się w naszych umysłach...

Nie ma złej lub poniżającej pracy,
jeżeli wykonuje się ją w odpowiednim duchu.
Przez żarliwą pracę i szacunek dla drugiego człowieka
możemy zmienić swoje przeznaczenie i zmienić bieg losu.
Uwierzcie mi to prawda.
Ja to wiem