"BOGACTWO MIŁOŚCI I DOBROCI" Kto w głębi siebie znajduje radość
i w głębi siebie dostrzega światło i miłość
ten jest zdolny do czynienia innych szczęśliwszymi
ten jest zdolny do rozsiewania dobra wokół siebie
ten jest zdolny do robienia czynów miłosiernych
względem bliźniego
taki człowiek może być tylko dobrym człowiekiem.
Bo tak naprawdę nikt nie rodzi się zły ludzie,
którzy wyrządzają innym krzywdę, są najczęściej są ludźmi
nieszczęśliwymi którzy byli poniżani,
pogardzani i nie zaznali miłości i dobroci
od innych jako dzieci
tak więc dbajmy o swoje dzieci kochajmy je,
szanujmy i nagradzajmy,
okazujmy im swe uczucia i bądźmy dobrymi rodzicami,
bądźmy mądrymi rodzicami,
uczmy je miłości do Boga, ludzi i do siebie samych,
aby były wrażliwe na krzywdę ludzką
musimy sami dawać dobry przykład
bo przecież nasze dzieci są ziarnem,
które musimy pielęgnować.
Bo człowiek w którym została zaszczepione dobro,
miłość do Boga i drugiego człowieka
nie jest zdolny do czynienia zła...