Dni Skupienia Młodzieży Żeńskiej w Domu Zakonnym Sióstr Albertynek w Warszawie Zdjęcia

Siostry zaangażowane w zorganizowanie tychże rekolekcji. I tak patrząc od lewej: s. Bernardyna (Odpowiedzialna za sprawy gospodarcze w czasie rekolekcji), s. Maksymiliana (Odpowiedzialna za sprawy powołaniowe w Prowincji i organizator tegorocznych rekolekcji dla dziewcząt), s. Aleksandra, s. Józefa, s. Teresa oraz s. Agnes (Odpowiedzialna za stronę muzyczną w czasie rekolekcji)


A było wszystkoch aż 48 osób. Z różnych zakątków naszej Ojczyzny. I tak gośćmi rekolekcji były dziewczęta z Diecezji:
Płock, Siedlce, Radom.